Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 21:36:02
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzikální chemie polymerů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jiří Brožek, CSc.

Anotace

Náplní předmětu je problematika distribuce molárních hmotností polymerů, konformační statistiky,rozměrů polymerního řetězce , dále termodynamika roztoků polymerů,fázové rovnováhy a teoretické základy metod stanovení molárních
hmotností polymerů. Navazuje na předměty - Makromolekulární chemie, Metody charakterizace polymerů a Fyzika polymerů. Vyžadované vstupní znalosti: základy makromolekulární chemie, fyzikální chemie a matematiky v rozsahu studia na VŠCHT.

Sylabus

1. Definice a vlastnosti průměrů molárních hmotností.
2. Schulzova-Zimmova a další typy distribucí molárních hmotností.
3. Statistika lineárního polymerního řetězce.
4. Modely a konformace polymernílch řetězců v roztoku.
5. Směšovací entropie, teplo a Gibbsova energie při vzniku polymerních roztoků.
6. Chemický potenciál. Rozpustnost polymerů a fázové diagramy.
7. Rozptyl elektromagnetického záření z roztoku polymeru.
8. Principy měření rozptylu světla, rozptylové funkce. Zimmova metoda.
9. Maloúhlový rozptyl paprsků x a neutronu, dynamický rozptyl světla.
10. Viskozita polymerních roztoků. Floryho teorie viskozity.
11. Markova-Houwinkova rovnice, experimentální metody viskozimetrie.
12. Použitelnost koligativních vlastností ke studiu vlastností polymerů.
13. Teorie frakcionace, její provedení a vyhodnocování experimentálních dat.
14. Princip a možnosti použití gelové permeační chromatografie.

Literatura

Z: Pouchlý J.: Fyzikální chemie makromolekulárních a koloidních soustav, VŠCHT Praha, 1998; ISBN 978-80-7080-674-6
D: Morawetz H.: Chování makromolekul v roztoku, Academia, Praha 1971.
D: M. Chanda: Introduction to Polymer Science and Chemistry, CRC Press 2006; ISBN 978-0-8493-7384-8
D: L.H. Sperling: Introduction to Physical Polymer Science, John Wiley & Sons Inc. 2006; ISBN 978-0-471-70606-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi