Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 09:21:16
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mechanismy polymeračních reakcí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Petr Sysel, CSc.

Anotace

None

Sylabus

1. Úvod. Názvosloví polymerů. Klasifikace polymerizací a reakcí polymerů.
2. Stupňovité polymerizace. Mechanizmus. Reaktivita funkčních skupin. Kinetika. Termodynamika. Řízení molární hmotnosti.
3. Techniky stupňovitých polymerizací. Polymery (lineární a na bázi vícefunkčních monomerů). Speciální polymery.
4. Řetězové polymerizace. Polymerizovatelnost monomerů. Mechanizmus radikálových a iontových polymerizací. Termodynamika. Kinetika. Dílčí reakce (iniciace, propagace, terminace). Přenosové reakce. Inhibice. Metody řízených řetězových polymerizací.
5. Techniky řetězových polymerizací. Emulzní polymerizace. Polymery.
6. Polymerizace cyklických monomerů. Polymerizovatelnost. Polymery a mechanizmus jejich vzniku.
7. Kopolymerizace. Typy kopolymerů a jejich (mikro)struktura. Reaktivita komonomerů. Semivinylické kopolymerizace. Kopolymery.
8. Blokové a roubované kopolymery. Mechanizmus. Termoplastické elastomery. Vzájemně se pronikající polymerní sítě.
9. Mikrostruktura polymerních řetězců. Stereoizomerie. Statistické modely.
10. Koordinační polymerizace. Polyinzerce. Iniciátory. Mechanizmus. Polymery. Iniciace metaloceny. Metathezní polymerizace.
11. Anorganické polymery.
12. Reakce polymerů. Polymeranalogické reakce. Reakční podmínky. Mechanizmy. Modifikované polymery. Polymerní reagenty a substráty. Iontoměniče.
13. Síťování a degradace polymerů.
14. Řešení úloh z oblasti kinetiky a termodynamiky polymerizačních reakcí.

Literatura

Z: Prokopová I., Makromolekulární chemie, skripta VŠCHT, Praha, 2007
D: Kolektiv autorů, Sbírka příkladů z makromolekulární chemie, skripta VŠCHT,
Praha, 1991
D: Mleziva J., Kálal J., Základy makromolekulární chemie, SNTL/ALFA, Praha, 1986


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi