Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 11:22:22
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Speciální polymery pro soudobé aplikace

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Petr Sysel, CSc.

Anotace

Jsou přednášeny metody přípravy, závislosti vlastností na struktuře a aplikační možnosti speciálních polymerů (viz sylaby předmětu). Návaznost na předmět Makromolekulární chemie.

Sylabus

1. Konfrontace vlastností polymerů s anorganickými materiály. Důvody vývoje speciálních polymerů.
2. Řízení vlastností polymerů s vysokými užitnými vlastnostmi prostřednictvím jejich struktury. Dendrimery, vysoce větvené polymery.
3. Metodiky zkoumání a testování speciálních polymerů.
4. Termicky odolné polymery. Příprava, vlastnosti, využití.
5. Polymery se strukturou kapalných krystalů. Příprava, vlastnosti, využití. Mechanické charakteristiky.
6. Kompozitní materiály. Nanokompozity.
7. Vodivé polymery. Elektrovodivost. Luminiscence. Příprava, vlastnosti, využití.
8. Polymery jako dielektrika. Polymery s nízkou hodnotou relativní permitivity. Příprava, vlastnosti. Využití v (mikro)elektronice a elektrotechnice.
9. Interakce polymerů se zářením. Polymerní rezisty. Aplikace.
10. Vytváření polymerních vrstev o různé geometrii. Langmuir-Blodgett technika. Využití v praxi.
11. Polymery pro záznam a přenos informace. Polymery pro nelineární optiku.
12. Polymery pro separační technologie. Palivové články.
13. Inteligentní polymerní materiály. Předpokládané principy chování, potenciální využití.
14. Finanční a ekologické aspekty spojené s přípravou a užíváním speciálních polymerů. Informační zdroje o speciálních polymerech a práce s nimi.

Literatura

Z: Mleziva J.,Šňupárek J., Polymery, Sobotáles, 2000
D:Membránové procesy (Palatý Z., ed., Vysoká škola chemicko-technologická, Praha,2012,9788070808085

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi