Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 11:15:52
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Plastikářské suroviny a jejich zpracování

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Radka Kalousková, CSc.

Anotace

Předmět se zabývá především otázkami jak a proč přísady působí v plastech.Vliv struktury plastů na vlastnosti a zpracovatelnost,recyklace směsí plastů , jejich kompatibilizace, mechanismus působení aditiv z hlediska ekologických aspektů (změkčovadla,maziva,plniva,vazebné prostředky,nadouvadla, pigmenty, antistatika, vysokomolekulární modifikátory,stabilizátory,retardéry hoření,biocidy), zpracování přísad s polymery. Návaznost na předměty Metody charakterizace polymerních látek, Makromolekulární chemie, Technologie zpracování polymerních materiálů.

Sylabus

1. Vliv struktury na vlastnosti a zpracování plastů.
2. Fázový stav polymerů, struktura amorfního polymeru.
3. Vliv podmínek na krystalizaci polymerů, orientace.
4. Vliv molekulové hmotnosti na vlastnosti a zpracovatelnost plastů.
5. Aditiva a jejich vliv na vlastnosti a zpracovatelnost plastů.
6. Mechanismus působení aditiv v kompozitních systémech.
7. Recyklační pochody při zpracování směsí plastů.
8. Změkčovadla, maziva, separační činidla, modifikátory houževnatosti.
9. Plniva a vazebné prostředky, pigmenty a opticky zjasňující látky.
10. Degradace a stabilizace plastů,antistatika, stabilizátory oxidace plastů, tepelné stabilizátory.
11. Světelné stabilizátory, zhášedla, biostabilizátory, nadouvadla.
12. Kompatibilizace a ekologické zhodnocení směsí plastů.
13. Zpracování plastů s aditivy v materiálově inženýrském pohledu.
14. Míchání, hnětení, granulace.

Literatura

A:Štěpek J. a kol: Technologie zpracování a vlastnosti plastů. SNTL Praha l989
A:Čaučík P. a kol: Přísady do plastů. Alfa, Bratislava l985
R:Mleziva J.: Polymery - struktura, vlastnosti a použití, Sobotáles, Praha 1993,ISBN 80-85920-72-7
R:Zwiefel H. a kol.: Plastics Additives Handbook. Carl Hansen Verlag, Munich 2009,ISBN 978-1-56990-430-5

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi