Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 23:01:20
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se přednáší pouze v lichých letech.
Tři moduly po 8h:
1. Moderní metody charakterizace polymerů(Ing. Merna)
Přehled vybraných pokročilých metod charakterizace polymerů a jejich principů. Separační techniky (FFF,LCCC,SEC s vícenásobnou detekcí, TREF,CRYSTAF), spektroskopické techniky (MALDI, ss-NMR).

2. Polymery v lékařství a farmacii (Prof. Brožek)
Přehled aplikačních možností přírodních a syntetických polymerů v lékařství a farmacii. Podmínky použitelnosti (ko)polymerů v těchto aplikacích, interakce polymer-tkáň, biokompatibilita polymerů a zkoušky polymerních materiálů.

3.Biodegradovatelné polymery (Ing. Malinová)
Základní definice; mechanismy a hodnocení biodegradace polymerů; ekotoxicita; vlastnosti, využití a degradace vybraných polymerů (polyhydroxyalkanoáty, poly(L-mléčná kyselina), alifaticko-aromatické polyestery, polyesteramidy).

Návaznost na všechny předcházející předměty oboru Technologie výroby a zpracování polymerů; rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru.
V posledním týdnu semestru souhrnný test ze všech modulů. Známky zapisuje tajemník ústavu.

Sylabus


Moderní metody charakterizace polymerů (ing. Merna)
1.+2. Pokročilá SEC polymerů
3. Interakční chromatografie (LCCC, SGIC, TGIC)
4. Frakcionační metody (FFF, TREF, CRYSTAF)
5. Hmotnostní spektroskopie polymerů (ESI, MALDI)NMR polymerů

Polymery v lékařství a farmacii (Prof. Brožek)
6. Polymerní materiály - syntetické a přírodní, rozdělení polymerů dle aplikací, biokompatibilita polymerů. Biodegradace, interakce polymer - tkáň.
7. Příklady aplikací polymerních materiálů v lékařství.
8. Polymerní materiály ve farmacii - obaly, pomocné látky, řízené uvolňování léčiv.
9. Trendy v dalším využití polymerních materiálů v lékařství a farmacii.

Biodegradovatelné polymery (Ing. Malinová)
10. Degradace polymerů, biodegradace, faktory ovlivňující degradaci, testy biodegradace, hodnocení biodegradace, testy ekotoxicky
11. Biodegradovatelné polymery z obnovitelných zdrojů
12. Biodegradovatelné polymery na petrochemické bázi
13. Využití biodegradovatelných polymerů

14. Souhrnný test ze všech modulů

Literatura

Z:Biopolymers for Medical and Pharmaceutical Applications, Volume 1, Steinbuckel A., Marchessault R.H., Wiley VCH Verlag 2005; ISBN 3-527-31154-8
Z:Handbook of Biodegradable Polymers, Handbook of biodegradable polymers, Abraham J.Domb, Joseph Kost, David M.Wiseman, Harwood Academic Press, 1997 ISBN 90-5702-153-6
D:Biodegradable polymers for industrial applications, CRC Press, Edited by Ray Smith, 2005.ISBN: 0-8493-3466-7
Z:Modern Techniques for Polymer Characterisation, Pethrick R.A., Dawkins J.V., John Wiley and Sons, 1999; ISBN 0-471-96097-7VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi