Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 22:58:39
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se přednáší pouze v sudých letech a nenavazuje na Vybrané kapitoly z chemie a technologie polymerů I.
Tři moduly po 8h:
1.Živé a řízené polymerace (Ing. Merna)
Definice, mechanismy řízených polymerací, syntetické postupy přípravy makromolekulárních architektur, fyz.-chem. vlasnosti polymerů, aplikace.
2.Polymery pro transport a uvolňování léčiv (ing. Laga)
Přehled polymerních systémů umožňujících cílený transport a řízené uvolňování léčiv. Principy řízeného uvolňování léčiv, systémy umožňující řídit uvolňování léčiv v organizmu (matricové systémy, membránové systémy, systémy pro transdermální podávání léčiv, polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv, nanočástice a liposomy, rozpustné polymerní nosiče, vektory pro genové terapie). Cílené směrování léčiv, systémy s pasivním a aktivním směrováním.
3.Polymerní nanokompozity(Ing. Lindnerová)
Základní definice; typy nanokompozitů a způsoby jejich přípravy; typy užívaných nanoplniv (přírodní a modifikovaná); vliv na mechanické a bariérové vlastnosti (ve srovnání s mikrokompozity); analytické metody pro studium struktury nanokompozitů (TEM, RTG, AFM); průřez využití v průmyslu.

Návaznost na všechny předcházející předměty oboru Technologie výroby a zpracování polymerů; rozšiřuje znalosti v některých speciálních a perspektivních odvětvích oboru.
V posledním týdnu semestru souhrný test ze všech modulů. Známky zapisuje tajemník ústavu.

Sylabus

Živé/řízené polymerace (doc. Merna)
1. Základní definice, typy polymerních architektur, řízené iontové polymerace
2. Řízené radikálové polymerace (ATRP, NMP, RAFT)
3. Řízené koordinační polymerace, stereoblokové kopolymery, řízení větvení
4. Click-chemistry, morfologie blokových kopolymerů, aplikace polymerů šitých na míru, analytické metody

Polymerní nanokompozity (Ing. Kadeřábková)
5. Základní definice; typy nanokompozitů a způsoby jejich přípravy; typy užívaných nanoplniv (přírodní a modifikovaná) a srovnání jejich vlastností s tradičními plnivy
6. Analytické hodnoty plniv a vliv nanoplniv na mechanické a bariérové vlastnosti materiálů (srovnání s mikrokompozity)
7. Analytické metody pro studium struktury nanokompozitů (TEM, RTG, AFM)
8. Průřez využití nanokompozitů, typy připravovaných polymerních nanokompozitů

Polymery pro transport a uvolňování léčiv (Ing. Laga)
9. Přehled polymerních systémů umožňujících řízené uvolňování léčiv, principy řízeného uvolňování léčiv.
10. Cílené směrování léčiv, matricové systémy pro uvolňování léčiv. Nedegradovatelné a biodegradovatelné hydrofobní polymerní systémy.
11. Hydrogelové systémy. Membránové polymerní systémy pro řízené uvolňování léčiv, systémy pro transdermílní podávání léčiv.
12. Polymerní systémy s aktivovaným uvolňováním léčiv. Rozpustné polymerní nosiče.

13/14. Souhrnný test ze všech modulů

Literatura

None

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi