Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 07:24:24
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Struktura a vlastnosti polymerů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Anotace

Syntetické polymery vyvinuté v první polovině 20. století umožnily rozvoj plastikářského průmyslu, gumárenství, výroby syntetických vláken, průmyslu obalů, průmyslu nátěrových hmot a kompozitních materiálů, které ovlivnily vývoj od letectví až po sportovní výzbroj. Polymerní chemie a fyzika dnes studuje a dále zlepšuje klasické polymery, současně však připravuje materiály zcela nové. Za zmínku stojí 3 oblasti: polymery pro lékařské aplikace, materiály pro přenos, zpracování a uchování informací a inteligentní materiály. Pozoruhodné výsledky přinesla také polymerní fyzika a fyzikální chemie. Byly to právě fyzikální poznatky o struktuře polymerních materiálů, které umožnily připravit lehká polymerní vlákna pevnější než ocel, kapalné krystalické polymery, polymery vhodné pro konstrukční aplikace, pro zápis informací s vysokou hustotou i speciální polymery s nelineárně optickým chováním, které převádějí elektrický signál na optický.

Sylabus

1. Úvod do chemie polymerů (základní pojmy)
2. Syntéza polymerů a základní způsoby provedení polymerace
3. Molekulová hmotnost, její stanovení a stabilizace polymerů
4. Struktura makromolekulárních látek (konfigurace, konformace)
5. Základní rysy mechanického chování polymerů
6. Orientované, smrštivé a vláknotvorné polymery
7. Základní postupy při zpracování polymerů
8. Chování polymerů v magnetickém a elektrickém poli
9. Filmotvorné vlastnosti polymerů
10. Interakce polymerů se svazkovým zářením a jejich biokompatibilita
11. Polymerní materiály pro elektroniku (rezisty)
12. Povrchová struktura polymerů
13. Polymerní optická vlákna
14. Nanomateriály, organické polovodiče a molekulární elektronika

Literatura

D V.Švorčík a kol., Struktura a vlastnosti polymerů, skripta, VŠCHT Praha, 2002.
Z B.Kratochvíl, V.Švorčík, D.Vojtěch, Úvod do studia materiálů, skripta, VŠCHT Praha, 2005.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi