Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:44:58
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Termodynamika materiálů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Termodynamika materiálů představuje jeden z pilířů teoretických základů materiálového inženýrství. Pojednává o termodynamických vlastnostech pevných látek a fázových a chemických rovnováhách v heterogenních systémech za účasti tuhé fáze. Umožňuje modelovat rozmanité procesy přípravy a zpracování materiálů, a tak přispívá k lepšímu pochopení těchto procesů a jejich optimalizaci nezbytné pro dosažení materiálů s požadovanými užitnými vlastnostmi. Předmět Termodynamika materiálů předkládá tuto látku v mírně pokročilé formě. Získané poznatky nacházejí bezprostřední uplatnění v řadě dalších materiálově zaměřených předmětů magisterského studia.

Sylabus

1. Základní termodynamické vztahy a principy
2. Stavové chování a termodynamické vlastnosti pevných látek
3. Fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách
4. Chemická rovnováha jednoduchých reakcí pevných látek
5. Ellinghamovy diagramy, Kelloggovy diagramy
6. Výpočet rovnovážného složení jednoduchých chemicky reagujících systémů
7. Roztoky - směšovací a dodatkové veličiny, model regulárního roztoku
8. Velmi zředěné roztoky, alternativní volba standardních stavů
9. Mřížkový model pevných roztoků
10. Fázové diagramy binárních systémů
11. Fázové rovnováhy v binárních systémech, výpočet rovnovážného složení
12. Fázové diagramy ternárních systémů
13. Výpočet rovnovážného složení složitých heterogenních systémů
14. Povrch pevných látek a rovnováhy v disperzních systémech

Literatura

Z:J.Leitner,P.Voňka:Termodynamika materiálů,Skripta VŠCHT,Praha,1992,8070801670
Z:J.Leitner,P.Voňka:Termodynamika materiálů-příklady,Skripta VŠCHT,Praha,1997,8070802839
D:S.Stolen,T.Grande:Chemical Thermodynamics of Materials,John Wiley & Sons,2003,0471492302

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi