Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 09:37:42
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Nanostruktury pro elektroniku a optoelektroniku

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.
prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc.

Anotace

Předpona nano- nás uvádí do fascinujícího světa, ve kterém nanoobjekty vytvořené člověkem pronikají na dříve výsostné území přírodní kreativity. Pochopení a zvládnutí složité architektury objektů na hranici mezi spojitými mikročásticemi a jednotlivými atomy a molekulami umožňuje odhalovat nové fyzikální zákonitosti a nabízí lidstvu dosud nepoznané aplikační možnosti. Předmět Nanomateriály je systematickým úvodem do této problematiky, ve kterém jsou zmíněny základní principy přípravy, identifikace a charakterizace nanoobjektů, jejich chemické a fyzikální vlastnosti významně ovlivněné jejich tvarem a velikostí a současné aplikace nanokrystalických kovových materiálů, anorganických nanomateriálů se skelnou matricí, nanokeramiky a nanomateriálů na bázi polymerů v medicíně, elektronice a konstrukčních aplikacích.

Sylabus

1. Od makra k nano (prof. Kratochvíl)
2. Termodynamika povrchů a fázových rozhraní (prof. Leitner)
3. Kohezní energie a rozměrově závislé kmity krystalové mřížky (prof. Leitner)
4. Fázové rovnováhy v jednosložkových systémech (prof. Leitner)
5. Nanokrystalické kovové materiály I (doc. Novák)
6. Nanokrystalické kovové materiály II (doc. Novák)
7. Anorganické nanomateriály se skelnou matricí (prof. Matoušek)
8. Nanokeramika, povrchové nanovrstvy a nanovlákna (prof. Matoušek)
9. Nanomateriály na bázi polymerů pro medicínu (prof. Švorčík)
10. Nanomateriály na bázi polymerů pro elektroniku (prof. Švorčík)
11. Nanotechnologie: vlastnosti jako funkce velikosti částic, způsoby přípravy nanočástic (Dr. Záruba)
12. Využití nanočástic pro medicínu: diagnostika, terapie (Dr. Záruba)
13. Nanomateriály na bázi uhlíku (prof. Kavan)
14. Aplikace nanomateriálů na bázi oxidů titaničitých (prof. Kavan)

Literatura

Z:D Kenneth J. Klabunde (Editor): Nanoscale Materials in Chemistry. John Wiley & Sons, 2001, ISBN 0-471-38395-3, dostupné na stránkách knihovny VŠCHT (E-zdroje), http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/bookhome/93518161

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi