Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:12:19
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Fyzikální chemie nanomateriálů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jindřich Leitner, DrSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět nabízí ucelený výklad významně odlišného chování nanomateriálů (tj. nanostrukturovaných materiálů a nanokompozitů) ve srovnání s materiály "klasickými". Konzistentní top-down přístup spočívající v extrapolaci základních fyzikálních a chemických zákonitostí platných pro makrosvět do "nano" oblasti (1-100 nm) podává vysvětlení významného vlivu velikosti a tvaru nanoobjektů (nanočástic, nanovláken a nanovrstev) na jejich vlastnosti: hustota, tepelná kapacita a tepelná vodivost, kohezní energie, teploty a entalpie fázových transformaci v pevném stavu, tání a sublimace, povrchová a mezifázová energie aj. Předmět dále poskytuje ucelený popis fázových a chemických rovnovah v nanosystémech, v rámci kterého předkládá řešení řady prakticky významných problémů.

Sylabus

1. Úvod, přístupy top-down a bottom-up
2. Struktura a stavové chování pevných látek
3. Povrch pevných látek - povrchová energie, povrchové napětí
4. Geometrie nanoobjektů a struktura nanomateriálů
5. Hustota nanočástic, nanovrstev a nanostrukturovaných materiálů
6. Kohezní energie nanočástic, teplota tání nanočástic
7. Dynamika krystalové mříže, vliv povrchových atomů
8. Tepelná kapacita a tepelná vodivost nanostrukturovaných materiálů
9. Termodynamický popis fázových rozhraní
10. Fázové rovnováhy v jednosložkových systémech s významným vlivem fázových rozhraní
11. Fázové rovnováhy (s)-(l) ve vícesložkových nanosystémech, povrchová segregace
12. Fázové rovnováhy (s)-(s) ve vícesložkových systémech, morfologie bimetalických nanočástic
13. Chemické rovnováhy v nanosystémech
14. Kinetika reakcí nanočástic

Literatura

D:Q.Jiang,Z.Wen:Thermodynamics of Materials,Springer-Berlin and Higher Education Press-Beijing,2011,9783642147173
D:F.J.Owens,C.P.Poole:The Physics and Chemistry of Nanosolids,Wiley,2008,9780470067406

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi