Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 04:19:42
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Statistická analýza dat

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
prof. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Přednášky rozšiřují znalosti získané v předmětu Aplikovaná statistika o praktické využití nejrozšířenějšího volně dostupného statistického softwaru R. R je moderní snadno rozšiřitelné prostředí pro analýzu dat nabízející celou řadu statistických technik a kvalitních grafických výstupů. Studenti se prakticky obeznámí s použitím systému R pro běžné statistické úkony, jako jsou např. exploratorní analýza dat, testování hypotéz, analýza rozptylu či regresní analýza.

Sylabus

1. Úvod do statistického softwaru R, help
2. Vstup a výstup v R
3. Tvorba grafů v R
4. Základní statistická rozdělení, náhodná čísla v R
5. Popisná jednorozměrná statistika, boxplot
6. Směrodatná odchylka, střední chyba průměru, interval spolehlivosti a jejich grafické znázornění v R
7. Testování hypotéz v R: t-test
8. Testování hypotéz v R: Analýza rozptylu
9. Popisné statistiky a jejich využití v R
10. Tvorba a testování lineárních modelů v R
11. Tvorba a testování nelineárních modelů v R
12. Základy lineární algebry v R
13. Analýza hlavních komponent a její implementace a užití v R
14. Shluková analýza v R

Literatura

Z:Venables R.W.N., Smith D.M. and the R Core Team: An Introduction to R (dostupné online na http://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/R-intro.pdf, 20.5.2013)
Z:Cohen T., Cohen J.Y.: Statistics and Data with R: An applied approach through examples. ISBN: 9780470721896 (dostupné v rámci domény vscht.cz online na http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9780470721896, 20.5.2013)
D:Rumsey D. Intermediate Statistics for Dummies; For Dummies, 2007. ISBN 0470045205

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi