Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:34:35
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Dějiny uměleckých řemesel-sklo,keramika a porcelán

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Vladislava Říhová, Ph.D.

Anotace

Sklo, keramika a porcelán a jejich proměna v závislosti na prostoru a čase.
Cyklus přednášek věnovaný zmíněným materiálům se zaměřuje na technologii, stylový vývoj a morfologii od antiky po současnost. Všímá si vrcholných období rozkvětu sklářské a keramické výroby v Mezopotámii, Egyptě a v Evropě v čase řeckých městských států, v období Říše římské až po vrcholný středověk, včetně českých zemí (doba Lucemburků). V kapitolách o sklářství a keramice novověku probírá benátské a italské renesanční sklo, majoliku a jejich vliv na výrobu v ostatních evropských zemích (sklo v benátském stylu, evropská fajáns). Zmiňuje všechna významná centra; zvláštní pozornost soustřeďuje na období vlády Rudolfa II. v Praze (počátek významu, slávy i charakteru českého skla). Další kapitola si všímá pokroků v technologii sklářské výroby (Johann Kunckel, ARS VITRARIA …. oder vollkommene Glasmacherkunst…, 1679), kdy se alchymie definitivně proměňuje v chemii. Současně probíhají první pokusy o výrobu porcelánu podle asijských vzorů dovážených do Evropy (delfská fajáns, medicejský ,porcelán´), které vrcholí úspěchem na saském dvoře v době kolem 1710. Následující kapitoly věnované baroku, klasicismu, biedermeieru, historismu, secesi až po současnost podávají výklad o vzájemném ovlivňování, propojení Evropy a dnes i celého světa, kdy se v jednotlivých zemích a oblastech střídají léta rozkvětu s léty méně šťastnými.

Sylabus

11. Sklo antiky a raného středověku.
2. Středověk a časný novověk, benátské sklo.
3. Sklo zaalpského novověku, fenomén českého skla.
4. Stylové proměny evropského skla v průběhu 19. stol.
5. Sklo meziválečné éry,fenomén české ateliérové tvorby.
6. Výroba keramiky jako nejstarší projev hmotné kultury.
7. Majolika-počátky, hispanomaurská a italská majolika.
8. Keramika v Záalpí - středověk a časný novověk.
9. Fajáns -habánská, delftská , její reflexe v Evropě.
10. Měkká kamenina a počátky průmyslové výroby.
11. Porcelán - počátky technologie výroby.
12. Počátky výroby porcelánu v Evropě (Míšeň ad.).
13. Český porcelán 1792-1842, manufaktury.
14. Evropský porcelán 1815-1940.

Literatura

Z:Olga DRAHOTOVÁ, Evropské sklo, Praha 1983
Z:Olga DRAHOTOVÁ, Barokní řezané sklo. 1600 - 1760, Praha 1989
Z:Jiří FRONEK (ed.), Artěl. Umění pro všední den 1908 - 1935, Praha 2009, ISBN UPM: 978-8071-081-4
Z:Jan MERGL (ed.), Z Nového světa do celého světa, 300 let harrachovského skla, Praha 2012, ISBN 978-80-7101-112-5 (UPM)
Z:Helmut Ricke (ed.), Czech Glass 1945 - 1980. Design in an Age of Adversity, Stuttgart 2005 , ISBN 3-89790-217-6
Z:Radim VONDRÁČEK (ed.), Biedermeier. Umění a kultura v českých zemích 1814 - 1848, Praha 2008, ISBN: 978-80-7101-091-3
Z:Dagmar HEJDOVÁ - Emanuel POCHE, Porcelán, Praha 1993, ISBN 80-85285-48-7
Z:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL, Slavkovský porcelán 1792 - 2002, Sokolov 2002 , ISBN 80-86630-00-5
Z:Alena BRAUNOVÁ, Kouzlo keramiky a porcelánu, Praha 1978
Z:Petr Přibyl (ed.)Jiří FRONEK, Plastika a majolika italské renesance, katalog výstavy, Praha 2007, ISBN 80-7035-350-3
D:Helena BROŽKOVÁ (ed.), Buquoyské sklo 1620 - 1851, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2001, ISBN: 80-7101-046-4
D.Helena BROŽKOVÁ (ed.), Daniel a Preisslerové. Barokní malíři skla a porcelánu, katalog výstavy Uměleckoprůmyslového musea v Praze, Praha 2009, ISBN: 978-80-7101-071-5
D:Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo I. Sklo období středověku a renesance 13. století - 1. polovina 17. století, katalog výstavy, Praha 1989
D:Helena BROŽKOVÁ - Olga DRAHOTOVÁ - Dagmar HEJDOVÁ, České sklo II. Sklo období baroka 2. polovina 17. století a 18. století, Praha 1989
D:Olga DRAHOTOVÁ a kolektiv, Historie sklářské výroby v českých zemích I. II., Praha 2005
D:Helmut RICKE-Tomáš VLČEK-Alena ADLEROVÁ-Ernst PLOIL, Lötz..Böhmisvhes Glas 1880-1940. Band I. Werkmonographie, Band 2. Katalog der Musterschnitte, München 1989, 3-7913-0984-6
D:Gustav WEISS, Ullstein Gläserbuch. Eine Kultur-und Technikgeschichte des Glases, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966
D:Dagmar HEJDOVÁ - Jan MERGL - Lenka PÁNKOVÁ, Klášterecký porcelán 1794 - 1994, katalog výstavy, Praha 1994
D:Jana KYBALOVÁ, Evropská kamenina, Praha 1989, ISBN 80-85277-01-8
D:Jana KYBALOVÁ, Kamenina v Čechách a na Moravě, Praha 1993, ISBN 80-7038-199-X
D:Rainer RÜCKERT, Meissner Porzellan 1710 - 1810, München 1966
D:Gustav WEISS, Ullstein Porzellanbuch. Eine Stilkunde und Technikgeschichte des Porzellans mit Markenverzeichnis, Berlin - Frankfurt/M - Wien 1966

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi