Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 20.5.2022 22:28:35
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dějiny uměleckých řemesel-textil

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Petra Czumalová

Anotace

Koncepce předmětu předpokládá u posluchačů základní znalosti o vývoji evropské výtvarné kultury. Hlavním cílem předmětu je tyto znalosti rozšířit o znalost historického vývoje textilního umění v širších souvislostech výtvarného umění a prohloubit schopnost zařadit konkrétní díla textilního umění do kontextu v dané regionální kultuře a kontextu příslušného textilního umění a napomoci tak při volbě vhodného restaurátorského zásahu.

Sylabus

1. Textilní umění - základní vymezení, historický vývoj postavení textilních umění.
2. Nejstarší textilní techniky - pravěk, starověk.
3. Vývoj textilního umění: románské období
4. Vývoj textilního umění: gotika
5. Vývoj textilního umění: renesance
6. Vývoj textilního umění: baroko a rokoko
7. Vývoj textilního umění: 19. století.
8. Liturgické textilie a oděv.
9. Textilie v židovské kultuře.
10. Lidové textilie a oděv.
11. Umělecké školství. (textilie).
12. 20. století - nové textilní technologie a jejich výtvarné využití
13. 20. století - nástin vývoje poznání děl textilního umění
14. Základní teorie restaurování a konzervování textilních děl.

Literatura

Z:BENDA K., HEJDOVÁ D., HERBENOVÁ O., KYBALOVÁ J., NUSKA B., STARÁ D., UREŠOVÁ L., VOKÁČOVÁ V., ZEMINOVÁ M.: Dějiny uměleckého řemesla a užitého umění v českých zemích od Velké Moravy po dobu gotickou. Praha: Nakladatelství Lidové noviny: Argo, 1999. ISBN 80-7106-358-4
Z:LANGHAMMEROVÁ, J.: Lidové kroje z České republiky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-293-6
Z:MORANT, H. de: Dějiny užitého umění od nejstarších dob po současnost. Praha: Odeon, 1983.
Z:RILEYOVÁ, N. (ed.): Dějiny užitého umění. Vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby. Praha: Slovart 2004. ISBN 80-7209-549-8
D:ČECHOVÁ A. L., HALÍKOVÁ, A.: Dějiny odívání: Krajky, výšivky, stuhy, prýmky. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2004. ISBN 80-7106-668-0
D:KYBALOVÁ, L., HERBENOVÁ, O., LAMAROVÁ, M. Velký obrazový lexikon módy. Praha: Artia, 1966.
D:ŠIDLOVSKÝ E. G.: Svět liturgie. Praha: Klášter premonstrátů na Strahově, 1991. ISBN 80-85245-12-4
D:VESELSKÁ, D.: Krajky ze sbírek židovského muzea v Praze. Praha: Židovské muzeum, 2004. ISBN 80-85608-86-3
D:WINTER, Z., ZÍBRT, Č.: Dějiny kroje v zemích českých. Praha: F. Šimáček, 1892.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi