Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 05:56:00
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Dějiny umění středověku I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Zuzana Křenková, Ph.D.

Anotace

Studenti se seznámí se základními uměleckými slohy v Evropě a jejich hlavními představiteli. Přenášky jsou zaměřeny na umění pravěku, vybrané starověké kultury a evropské umění středověku. Pozornost je věnována jak evropskému umění, tak uměleckým projevům v českých zemích.

Sylabus


1. Pravěké umění I. (od paleolitu po neolit)
2. Pravěké umění II. (od eneolit po stěhování národů)
3. Antická kultura I. (nejstarší starověké kultury; architektonická terminologie; památky archaického, klasické a helénistického období)
4. Antické kultura II. (pozdně antické památky; antické památky v českých sbírkách)
5. Křesťanská antika a Byzanc
6. Karolinská a Ottonská renesance, Velká Morava
7. Středověké umění - nové typy a úlohy; Evropská románská architektura
8. Románské sochařství a malířství v Evropě
9. Počátky a klasické období gotiky ve Francii
10. Gotická architektura mimo Francii - varianty gotiky 13. století
11. Rané památky gotiky v Čechách a na Moravě
12. Gotická architektura 13. století v Čechách a na Moravě
13. Sochařství a malířství 13. století v Čechách a na Moravě
14. Italské umění duecenta a trecenta

Literatura

Z:CHADRABA, Rudolf - KRÁSA, Josef (edd.), Dějiny českého výtvarného umění I/1, 2. Od počátků do konce středověku. Praha 1984-1989. ISBN 80-200-0630-3.
Z:GOMBRICH, Ernst Hans, Příběh umění. Praha 1992. ISBN 80-207-0416-7.
Z:HEROUT, Jaroslav, Staletí kolem nás: přehled stavebních slohů. Praha 2002. ISBN 80-7185-389-5.
Z:BARTLOVÁ, Milena, Průvodce studiem dějin středověkého výtvarného umění: seminář dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy university Brno. Brno 2003. ISBN 80-210-3296-0.
Z:TOMAN, Rolf (ed.), Gotika: architektura, sochařství, malířství. Praha 2005. ISBN 80-7209-668-0.
Z:TOMAN, Rolf (ed.), Románské umění: architektura, sochařství, malířství. Praha 2006. ISBN 80-7209-765-2.
D:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění pravěku a starověku. Praha 1967. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).
D:HUYGHE, René (ed.), Encyklopedie umění středověku. Praha 1969. (edice: Larousse. Umění a lidstvo).
D:STRONG, Donald Emrys, Antické umění. Praha 1970. (edice: Umění světa).
D:LASSUS, Jean, Raně křesťanské a byzantské umění. Praha 1971. (edice: Umění světa).
D:LOMMEL, Andreas, Pravěk a umění přírodních národů. Praha 1972. (edice: Umění světa).
D:KIDSON, Peter, Románské a gotické umění. Praha 1973. (edice: Umění světa).
D:MERHAUTOVÁ, Anežka - TŘEŠTÍK, Dušan - HOBZEK, Josef (ed.), Románské umění v Čechách a na Moravě. Praha 1984.
D:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 1], Architektura románská. Praha 2001. ISBN 80-86161-35-8.
D:BENEŠOVSKÁ, Klára (ed.), [10 století architektury. 2], Architektura gotická. Praha, 2001. ISBN 80-86161-36-6.
D:ROYT, Jan, Středověké malířství v Čechách. Praha 2002. ISBN 80-246-0265-2.
D:DUBY, Georges, Věk katedrál: umění a společnost 980-1420. Praha 2002. ISBN 80-7203-418-9.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi