Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:45:16
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie ropy I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Anotace

Studenti jsou seznámeni se vznikem ropy, jejími zásobami, spotřebou, těžbou, dopravou a skladováním. Navazuje složení ropy, její předúprava a atmosférická a vakuová destilace. Dále je probírán chemismus termického a katalytického krakování, hydrokrakování a hydrogenace uhlovodíkových a neuhlovodíkových ropných komponent. Prezentovány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Pozornost je věnována rovněž ekologickým aspektům probíraných technologií.

Sylabus

1. Původ a vznik ropy, její zásoby a spotřeba, zásoby a spotřeba ostatních fosilních paliv, alternativní paliva
2. Hledání ropných ložisek, těžba, doprava a skladování ropy a související ekologické aspekty
3. Chemické a frakční složení ropy, uhlovodíkové a neuhlovodíkové komponenty ropy, klasifikace rop
4. Úprava ropy-odvodnění a odsolení, atmosferická a vakuová destilace ropy, produkty destilace
5. Chemismus termického krakování uhlovodíkových a neuhlovodíkových komponent ropy
6. Fyzikálně-chemický základ termického krakování, varianty procesu, suroviny, reakční podmínky
7. Termické krakování, varianty procesu-dokončení, produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty
8. Chemismus katalytického krakování uhlovodíkových a neuhlovodíkových komponent ropy, katalyzátory, výroba a vlastnosti
9. Technologické schéma katalytického krakování, reakční podmínky, suroviny, produkty a jejich vlastnosti, ekologické aspekty
10. Hydrokrakování ropných frakcí, používané katalyzátory, chemismus hydrokrakování ropných komponent
11. Hydrokrakování ropných destilátů, procesy, suroviny, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti
12. Hydrokrakování ropných zbytků, typy reaktorů a používané katalyzátory a jejich vlastnosti
13. Hydrokrakování ropných zbytků-dokončení, procesy, reakční podmínky, produkty a jejich vlastnosti
14. Hydrogenační rafinace ropných frakcí,termodynamika a kinetika rafinačních reakcí, katalyzátory, procesy rafinace ropných surovin a produktů, reakční podmínky a vlastnosti produktů

Literatura

Z: Gary J.H., Handwerk G.E.: Petroleum Refining, Technology and Economics, 3rd edition, Marcel Dekker, New York, USA, 1994, ISBN 0-8247-9157-6
D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip , Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi