Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:48:24
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie ropy II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

Anotace

Předmět navazuje na předmět Technologie ropy I. Studenti jsou seznámeni s chemismem dalších rafinérských procesů a to katalytického reformování a izomerace benzinových frakcí a výroby benzinových složek alkylací a polymerací. Probírány jsou jednotlivé varianty těchto technologií a jejich vývojové trendy, používané katalyzátory, reakční podmínky, vyráběné produkty a jejich vlastnosti. Další část je věnována jednotlivým ropným produktům, jejich vlastnostem a využití. Studenti jsou seznámeni také s problematikou biopaliv a dalších alternativních paliv. Je uveden význam této problematiky, výroba biopaliv, jejich vlastnosti a využití jako pohonných hmot v dopravě.

Sylabus

1. Hydrogenační rafinace jednotlivých ropných produktů, procesy-dokončení
2. Katalytické reformování, význam, chemismus, katalyzátory, typy procesů, charakteristika reformátu
3. Izomerace lehkého benzinu, význam, chemismus, katalyzátory, procesy, reakční podmínky, vlastnosti produktu
4. Výroba benzinových komponent alkylací a polymerací, význam, chemismus, katalyzátory, procesy, reakční podmínky, vlastnosti produktů
5. Zpracování plynných frakcí, dělení, využití, izolace kyselých plynů a výroba síry
6. Automobilové benziny, požadavky na kvalitu automobilových benzinů, biosložky v motorových palivech, základní pojmy
7. Bioethanol, biobutanol a ethery, jejich výroba a využití v automobilových benzinech
8. Výroba leteckých paliv a motorové nafty, požadavky na jejich kvalitu, výroba bionafty resterifikací rostlinných olejů, její vlastnosti a využití
9. Výroba syntetické bionafty hydrodeoxygenací rostlinných olejů, FT syntéza, využití dimethyletheru jako pohonné hmoty, plynná paliva
10. Výroba minerálních olejů, klasická a hydrogenační rafinace vakuových destilátů, porovnání obou variant
11. Odparafinování a odasfaltování vakuových destilátů,
12. Přísady do mazacích olejů klasifikace mazacích olejů a použití
13. Plastická maziva, výroba, vlastnosti a použití, topné oleje, výroba, vlastnosti a použití
14. Výroba asfaltů, typy asfaltů, jejich vlastnosti a použití

Literatura

Z: Gary J.H., Handwerk G.E.: Petroleum Refining, Technology and Economics, 3rd edition, Marcel Dekker, New York, USA, 1994, ISBN 0-8247-9157-6
D: Petroleum Refining, Vol. 3, Conversion Processes (Ed. Leprince P.), Editions Technip, Paris, France, 2001, ISBN 2-7108-0779-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi