Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 22:49:57
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Petrochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty s výrobou základních velkotonážních petrochemikálií, tj. chemikálií vyráběných z ropy a zemního plynu. Popisována je výroba etylenu, propylenu, buta-1,3-dienu, benzenu, toluenu, xylenů, vodíku, syntézních plynů a alkanů. Na výrobu základních chemikálií pak navazuje vysvětlení výroby a využití nejvýznamnějších produktů z těchto chemikálií vyráběných. Pokud je to významné, jsou zmíněny také výroby těchto chemikálií z jiných surovin. Důraz je kladen na chemické a technologické porozumění vyučovaných technologií.

Sylabus

1. Přehled surovin a hlavních petrochemických procesů, pyrolýza uhlovodíků
2. Výroba propenu pomocí katalytického krakování, dehydrogenace propanu a metathese alkenů
3. Výroba benzenu, toluenu a xylenů
4. Izolace a petrochemické využití C4 uhlovodíků - butadien, buteny, izobuten, MTBE
5. Test znalostí získaných z materiálů k tématům 1 - 4
6. Význam a využití plastů, způsoby polymerace, výroba a využití polyetylenu
7. Výroba a využití vinylchloridu, etylenoxidu, vinylacetátu, alk-1-enů aj.
8. Výroba a využití polypropylenu, akrylonitrilu, propylenoxidu a oxoalkoholů
9. Výroba a využití styrenu, amidů, fenolu, anilínu, poly(etylentereftalátu), ftalanhydridu
10. Výroba vodíku a syntézních plynů, Fischer-Tropschova syntéza
11. Test znalostí získaných z materiálů k tématům 6 - 10
12. Výroba a využití amoniaku, metanolu, formaldehydu
13. Výroba a využití tenzidů
14. Výroba a využití acetylenu a naftalenu

Literatura

Z: Meyers R. A. (Editor-in Chief): Handbook of Petrochemicals Production Processes. McGraw-Hill, 2005, ISBN 0-07-141042-2
D: Weissermel K., Arpe H.-J.: Industrial Organic Chemistry. 3rd edition, VCH Publishers, Inc., New York, USA, 1997, ISBN 3-527-28838-4
D: Wittcoff H. A., Reuben B. G.: Industrial Organic Chemicals. John Wiley and sons, Inc., New York, USA, 1996, ISBN 0-471-54036-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi