Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.7.2022 21:52:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analytika ovzduší

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. František Skácel, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí metod hodnocení kvality ovzduší a vlivu zdrojů znečišťujících látek na kvalitu ovzduší. Předmět zahrnuje popis metod stanovení hlavních znečišťujících látek včetně obecných pravidel pro jejich monitoring a měření průtoku plynu potrubím.

Sylabus

1. Atmosféra, její složení a vývoj,charakteristika analytické matrice
2. Termodynamické vlastnosti analytů z hlediska vzorkování, úpravy vzorku a analýzy
3. Instrumentace vzorkování a úpravy vzorků plynných směsí a aerosolových částic
4. Měření termodynamických veličin ovlivňujících stav matrice
5. Určení průtoku odpadních plynů a hmotnostního toku znečišťujících látek do ovzduší
6. Stanovení majoritních složek plynných směsí
7. Stanovení plynných anorganických znečišťujících látek I
8. Stanovení plynných anorganických znečišťujících látek II
9. Stanovení plynných organických znečišťujících látek
10. Stanovení aerosolových částic v ovzduší a v odpadních plynech
11. Distribuce aerosolových částic v ovzduší a v odpadních plynech
12. Stanovení anorganických látek vázaných na aerosolové částice
13. Stanovení perzistentních organických látek vázaných na aerosolové částice
14. Dálková detekce znečišťujících látek a použití biodindikátorů pro hodnocení kvality ovzduší

Literatura

Skácel F. a Tekáč V.: Analýza ovzduší, VŠCHT Praha 2018.
Wight G.D.: Fundamentals of Air Sampling, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 0-87371-826-7
Lodge J.P.: Methods of Air Sampling and Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton 1991 ISBN 0-87371-141-6
Winegar E.D. a Keith L.H.: Sampling and Analysis of Airborne Pollutants, Lewis Publishers, Boca Raton 1993 ISBN 087371-606-X
A.G. Clarke : Industrial Air Pollution Monitoring. Chapman & Hall, London 1998 ISBN 0-412-63390-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi