Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:58:37
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie ochrany ovzduší

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Marek Staf, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v oboru technologie ochrany ovzduší. Jedná se o pochopení technologických schémat a v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů. Jsou porovnávány různé environmentální technologie jak z hlediska účinnosti, tak z hlediska ekonomické - investiční a provozní náročnosti.

Sylabus

Osnova předmětu:
1. Základy ochrany ovzduší
2. Nástroje aplikované pro ochranu ovzduší
3. Odprašování odpadních plynů
4. Snižování emisí oxidů síry ze spalovacích procesů
5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin
6. Aparáty mokrých procesů odsiřování spalin
7. Ostatní neregenerativní procesy odsiřování spalin
8. Procesy regeneratiní
9. Emise oxidů dusíku. Primární opatření ke snižování NOx
10. Emise oxidů dusíku. Sekundární opatření ke snižování NOx a kombinované procesy
11. Čištění odpadních plynů ze spaloven odpadů
12. Základy fyzikálně chemických procesů v ochraně ovzduší (absorpce, adsorpce, katalýza)
13. Biologické procesy v ochraně ovzduší
14. Opatření k omezování emisí z motorových vozidel

Literatura

Z:Vejvoda J., Machač P., Buryan P: Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, ISBN 80-7080-517-X
D:
1. Warnatz J., Maas U., Dibble R.W: Combustion, New York,1999,3-540-65228-0
2. Moser R.E: Overview on the Use of Additives in Wet FGD Systems. APRI, CA 94303.
3. Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E: Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos,
Manuel A.
4. G. W. vanLoon, S. J. Duffy: Environmental Chemistry A Global Perspective, Oxford University Press, 2011,
ISBN 978-0-19-922886-7
5. Knudsen, H., Rasmussen, N. (eds.). Particulate Matter: Sources, Emission Rates and Health Effects, 1st ed.; Nova Science Publishers,
Inc., New York, 2012, ISBN: 978-1-61470-948-0.
6. Tomita, A. (ed.). Emissions Reduction: NOx/SOx Suppression, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., Oxford, 2001, ISBN: 978-0080440897.
7. Demidov, S., Bonnet, J. (eds.). Traffic Related Air Pollution and Internal Combustion Engines, 1st ed.; Nova Science Publishers,
Inc., New York, 2009, ISBN: 978-1-60741-145-1.
8. Gomes, J., F., P. (ed.). Carbon Dioxide Capture and Sequestration An Integrated Overview of Available Technologies, 1st ed.; Nova
Science Publishers, Inc., New York, 2013, ISBN: 978-1-62257-187-1.
9. Cheremisionoff, N., P. Handbook of Air Pollution Prevention and Control, 1st ed.; Elsevier Science Ltd., New York, 2002, ISBN: 0-
7506-7499-7.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi