Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.7.2022 22:13:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Technologie uhlí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Anotace

V předmětu se vyučují základní informace o nalezištích uhlí, technologiích jeho těžby a úpravy a informace o základních technologiích využití uhlí (spalování, zplyňování, zkapalňování, výroba aktivního uhlí). Součástí výuky je také jedna přednáška o výrobě a využití alternativních paliv na bázi obnovitelných zdrojů energií.

Sylabus

1. Podíl uhlí mezi primárními zdroji energie, uhlí jako zdroje energie a chemická surovina
2. Způsoby těžby černého a hnědého uhlí, úpravnické postupy
3. Technologické postupy sušení, mletí a briketování uhlí
4. Oblasti použití uhlí v minulosti, současnosti a budoucnosti
5. Postupy zplyňování uhlí, typy zplyňovacích zařízení
6. Postupy čištění a zpracování vyrobeného plynu
7. Postupy přímého zkapalňování uhlí
8. Postupy nepřímého zkapalňování uhlí
9. Výroba koksu z uhlí
10. Využití uhlí k energetickým účelům, spalovací procesy
11. Typy spalovacích zařízení různých výkonů, jejich výhody a nevýhody
12. Vznik škodlivin při spalování uhlí, primární možnosti jejich omezování
13. Technologie záchytu CO2 ze spalin a jeho ukládání do podzemí

Literatura

Z.: Roubíček, Buchtele: Uhlí - zdroje, procesy, užití; Vydavatelství Montanex, Ostrava, 2002
Z.: K. Ciahotný: Vlastnosti, výroba a použití uhlíkatých adsorbentů; Skriptum VŠCHT Praha, 2003
D.: K. Ciahotný: Energetické zdroje České republiky a jejich předpokládaný vývoj; Skriptum VŠCHT Praha, 2003
D.: Orhan Kural: Coal -Resources, Properties, Utilization, Pollution; Istambul 1995

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi