Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:37:03
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Zpracování odpadních plynů

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Pavel Machač, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení technologických a chemickoinženýrských nástrojů aplikovaných v oboru zpracování odpadních plynů. Jedná se hlavně o pochopení technologických schémat, v nich o aplikaci příslušných chemickotechnologických operací vedoucích k separaci polutantů z odpadních plynů. Pozornost je věnována také možnému využití vedlejších produktů zpracování.

Sylabus

1. Strategie ochrany ovzduší.
2. Vybrané legislativní nástroje v ochraně ovzduší. Výpočty emisí znečišťujících látek.
3. Snižování emisí tuhých znečišťujících látek.
4. Snižování emisí oxidů síry.
5. Mokrá vápencová technologie odsiřování spalin.
6. Aparáty odsiřovacích procesů, jejich konstrukce a vybavení.
7. Ostatní neregenerační procesy odsiřování spalin - vedlejší produkty.
8. Regenerační a kombinované procesy odsiřování spalin.
9. Vznik a potlačování vzniku emisí oxidů dusíku.
10. Chemické procesy snižování emisí oxidů dusíku. Katalyzátory pro oxidy dusíku a aplikace.
11. Zpracováníní odpadních plynů ze spalovacích procesů.
12. Fyzikálně chemické procesy při separaci vedlejších produktů.
13. Biologické procesy aplikovatalné v ochraně ovzduší.
14. Emise motorových vozidel a jejich omezování.

Literatura

Z:Doc.Ing.J.Vejvoda,CSc., Ing.P.Machač, CSc., Prof.Ing.P.Buryan,DrSc., Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů, Praha 2003, 80-7080-517-X
Z:Warnatz J., Maas U., Dibble R.W., Combustion, New York,1999,3-540-65228-0
Z:Moser R.E.,Overview on the Use of Additives in Wet FGD Systems. APRI, CA 94303.
Z:Moser et al.Cleair Liquor Organic Acid Flue Gas Desulphurisation System.:U.S. Patent No.5.770.164.June 1998 Chemical Engineering Science.
Z:Frandsen J.B.W., Kiil S., Johnsson J.E.,Optimisation of a Wet FGD Pilot Plant Using Fine Limestone and Organic Acids, 2001 Matos, Manuel A.
D:Vladyka J., Pětioký K., Předávací dokumentace - Laboratoř pro výzkum procesu odsíření spalin, Zkušební absorber, EVECO, s.r.o. 07.2011.,
D:Garrison. F, Wells.W., Dewatering of Flue Gas Desulphurisation Sulphite Solids. U.S. Patent No.4.454.101. June 1984.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi