Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 04:21:02
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N216034/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Změna klimatu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
Ing. Eliška Purkarová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je získání základních informací o změně klimatu, jejích příčinách a důsledcích v komplexním
pojetí. Předmět zahrnuje základní pojmy týkající se tématu, historický vývoj klimatu i věd zabývajících se touto
změnou a pohled na změnu klimatu z několika různých hledisek: ekologického, technologického, ekonomického,
politického.

Sylabus

1. Úvod do problematiky - historie, základní pojmy a definice. Klimatický systém.
2. Historický vývoj klimatu, vývoj klimatu za posledních 1000 let, vývoj klimatu v Evropě a ČR.
3. Příčiny klimatických změn, přírodní.
4. Příčiny klimatických změn, antropologické.
5. Skleníkový efekt, skleníkové plyny - vznik, působení.
6. Pozorované změny klimatu - změny teplot, srážkového režimu, sněhové pokrývky, hladin oceánů, extrémní projevy počasí.
7. Důsledky změn klimatu.
8. Vliv změny klimatu na lidské zdraví.
9. Pozorované změny klimatu a jeho důsledky v Evropě a v ČR.
10. Technologický vývoj spojený se změnou klimatu.
11. Strategie adaptačního chování.
12. Změna klimatu z ekonomického a politického hlediska.
13. Klimatické modely a scénáře budoucího vývoje klimatu.
14. Vliv jedince na změnu klimatu.

Literatura

Povinná literatura:
Z: Prezentace k předmětu poskytované v elektronické formě
D:Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
D:Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
D:ročenky „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky“
D:ročenky „Vodovody a kanalizace České republiky“

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi