Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 05:43:24
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Úprava vody

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Václav Janda, CSc.
doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na výrobu pitné vody z vody podzemní a povrchové. Pozornost je soustředěna i na jímání vodních zdrojů, dopravu a akumulaci vody pitné. Jsou uvedeny základní technologické procesy, včetně speciálních metod používaných především pro úpravu podzemních vod. Neoddělitelnou součástí je hygienické zabezpečení pitné vody. Nemalá pozornost je soustředěna i na separaci a zahušťování suspenzí, včetně návrhů zařízení, ve kterých uvedené procesy probíhají.

Sylabus

1. Požadavky na jakost pitné vody
2. Znečišťující látky v podzemních vodách, jímání podzemních vod
3. Složení povrchových vod a jejich jímání
4. Potřeba a doprava pitné vody
5. Úprava podzemních vod
6. Vápenato-uhličitanová rovnováha, agresivní účinky vody
7. Odkyselování, odželezování a odmanganování vod
8. Úprava povrchových vod
9. Koagulace, čiřiče, střední rychlostní gradient
10. Míchání suspenzí a míchací zařízení
11. Filtrace vody, druhy filtrů
12. Sedimentace a zahušťování suspenzí a kalů
13. Speciální postupy úpravy vody včetně membránových procesů
14. Desinfekce pitné vody

Literatura

Z:Strnadová N.,Janda V.,Technologie vody I,VŠCHT Praha1999,8070803487.
D:MWH, Water Treatment, Principles and Design, John Wiley and Sons, Hoboken 2005, 2003024156
D:Sullivan P.et al.,The Environmental Science of Drinking Water,Amazonia 2005,0750678763

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi