Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:44:09
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biologické čištění odpadních vod

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Martin Pečenka, Ph.D.
Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc.

Anotace

Předmět je uveden přehledem aktuální legislativy ČR a EU k vypouštění odpadních vod, jsou definovány základní technologické uzly městské čistírny odpadních vod a detailně popsána jejich konstrukce, funkce a dimenzování. Objasněny biochemické a mikrobiologické principy čištění odpadních vod s odstraňováním nutrientů. Rozhodující část kursu je věnována aktivačnímu procesu a jeho důležitým aspektům jako aerace a míchaní, řízení sedimentačních vlastností aktivovaných kalů a separace v dosazovacích nádržích a na membránách. Vysvětleny i konstrukce, fungování a dimenzování hlavních biofilmových reaktorů používaných pro čištění odpadních vod. Kurs je zakončen terciárním čištěním a opětovným využíváním biologicky vyčištěných odpadních vod.

Sylabus

1. Složení splašků a městských odpadních vod; legislativa ČR; směrnice EU
2. Uspořádání technologické linky čistírny městských odpadních vod
3. Hrubé předčištění odpadních vod
4. Principy gravitační sedimentace, typy a konstrukční provedení primárních usazovacích nádrží
5. Biochemické principy procesů odstraňování základních forem znečištění odpadních vod
6. Kinetika růstu mikroorganismů a odstraňování substrátu, růstové strategie
7. Aktivační proces: princip tvorby aktivovaného kalu,rozdělení reaktorů
8. Aktivační proces: přestup kyslíku do vody, parametry popisující tento děj
9. Aktivační proces: pneumatické aerační systémy, zdroje a rozvod tlakového vzduchu, aerační elementy
10. Aktivační proces: separační problémy aktivovaného kalu a jejich řešení, separace aktivovaného kalu v dosazovacích nádržích, membránové separátory
11. Aktivační proces: systémy biologického odstraňování nutrientů, technologické varianty, zásady dimenzování
12. Biofilmové procesy: vznik a vlastnosti biofilmu, princip činnosti a konstrukce
13. Biofilmové procesy: zásady dimenzování,čistírenské systémy kombinující aktivační proces a biofil
14. Operace a zařízení terciárního čištění

Literatura

Z:van Haandel A.C., van der Lubbe J.G.M.,Handbook of Biological Wastewater Treatment,IWA Publishing,London,2012,9781780400006
D:Chudoba J.,Dohányos M.,Wanner J.,Biologické čištění odpadních vod,SNTL Praha,1991,9788003006113
D:Quasim C.R.,Wastewater Treatment Plants:Planning, Design, and Operation,Second Edition,CRC Press,Cat.No.TX66885,1566766885
D:Vesilind A.P.,Wastewater treatment plant design-textbook,IWA Publishing,London 1843390248

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi