Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 03:44:21
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N217016/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ochrana čistoty vod

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Aleš Pícha, Ph.D.
Dr. Ing. Pavla Šmejkalová
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty přehlednou formou s problematikou ochrany vod, kterou je třeba chápat jako integrovanou ochranu množství i jakosti vod povrchových a podzemních. Předmět pojednává o významu vody pro člověka z pohledu chemického, fyzikálního, biologického, společenského i kulturního, seznamuje studenty s problematikou antropogenního ovlivnění vod a jeho důsledky, se zdravotními riziky spojenými s vodním prostředím, s možnostmi hospodaření s vodou, s legislativními i technologickými nástroji ochrany vodních zdrojů a řešením havárií na vodách. Je koncipován jako úvod do odborných předmětů oboru Technologie vody a prostředí, studentům jiných oborů poskytuje komplexní přehled o dané problematice. Během cvičení se studenti formou exkurzí seznámí s historií i nejmodernějšími trendy čistírenství v Praze a provozem chemické služby Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy, podílející se na řešení havárií na vodách. Prostřednictvím terénního cvičení - vzorkování vodního prostředí - si studenti ověří nabyté poznatky v reálných podmínkách.

Sylabus

1. Význam vody pro člověka
2. Ochrana vodních zdrojů
3. Antropogenní ovlivnění vod
4. Odpadní vody
5. Podzemní vody
6. Srážkové vody
7. Povrchové vody
8. Sinice
9. Zdravotní rizika z vody
10. Havárie na vodách
11. Vzorkování vodního prostředí
12. exkurze: Ústřední čistírna odpadních vod v Praze, Ekotechnické muzeum - Stará kanalizační čistírna v Praze Podbabě
13. exkurze: Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy - Chemická služba
14. cvičení v terénu: vzorkování na vodní nádrži Džbán

Literatura

Z:Šmejkalová P.,Pícha A.:Ochrana čistoty vod - interní studijní materiály
D:Vyhláška MZe č.120/2011 Sb.
D:Vyhláška MZ č.238/2011 Sb.
D:Zákon č.252/2001 Sb.-Vodní zákon
D:Fuksa J.K.:Příručka pro vzorkování vody a vodního prostředí,VÚV TGM,Praha,2003,808590053X
D:Synáčková M.:Čistota vod,ČVUT,Praha,1994,800101083X
D:Pošta J.a kol.:Čistírny odpadních vod,ČZU,Praha,2005,8021313668
D:Štěpánek M.a kol.:Hygienický význam životních dějů ve vodách,Avicenum,Praha,1979

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi