Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 21:53:35
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Hydrologie a pedologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Dana Pokorná, CSc.
prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Anotace

Hydrologie a pedologie se zabývá vztahy mezi vodou v jakékoli podobě a základními složkami prostředí a bilancí jednotlivých složek hydrologického cyklu. Předmět poskytuje informace o srážkách a pohybu vody v atmosféře, jejich měření, vyhodnocování a zpracování dat. Dále se zabývá hydrologií tekoucích vod, povrchových i podpovrchových, hydrologií nádrží, jezer a bažin. Důležitá je i hydrologie urbanizovaných oblastí. V poslední části jsou prezentovány vlastnosti půdy, půdní vody a metody jejich zkoumání vzhledem k možnostem šíření znečištění.

Sylabus

1. Hydrosféra, hydrologie, hydrologická data, zdroje a zpracování hydrologických dat
2. Meteorologie a hydrologický cyklus, hmotnostní bilance
3. Měření srážek. Interpretace a kvantifikace srážek
4. Výpar, měření, evapotranspirace
5. Hydrologie povrchových vod
6. Pohyb vody v otevřených korytech
7. Splaveniny, charakteristika, měření, výpočet zanášení nádrže
8. Hydropedologie. Vznik a charakteristika půdy, klasifikace půdy
9. Půdní voda. Měření půdní vlhkosti, energetické kategorie půdní vody
10. Hydrodynamika půdní vody, proudění v nasycené a nenasycené zemině
11. Hydrologie podpovrchových vod
12. Dosah a vydatnost studny. Infiltrace jako hydrologický proces
13. Hydrologie jezer a bažin
14. Hydrologie urbanizovaných oblastí

Literatura

D:Kemel M.:Hydrologie. Skripta ČVUT 2000,8001014568
D:Ward A.D.,Trimble S.W.,Environmental Hydrology. Lewis Publishers, 2004,1566706165

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi