Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 05:09:02
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N218004/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Základy energetiky

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.
Ing. Eva Mištová, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení základních principů přeměny energie na teplo a práci. Základem je využití zákonů termodynamiky pro energetická zařízení (Clausius-Rankinův cyklus). Popis jednotlivých zařízení v energetice (kotel, turbína, chladící okruh), důležitou kapitolou je úprava vody pro energetická zařízení (předúprava, ionexy, membránové procesy) a protikorozní opatření v energetice dále pak zmírnění ekologické zátěže z energetiky(odsiřování spalin). Součástí předmětu je také seznámení se se základy chlazení na nízké a velmi nízké teploty. V seminářích se předmět zaměřuje na spalování paliva (výhřevnost, teplota hoření, koeficient přebytku vzduchu) a termodynamiku vody a vodní páry (termická účinnost, H-S diagram).

Sylabus

1. Energetika, druhy a zdroje energie, principy přeměny energie, obnovitelné zdroje.
2. První věta termodynamická, teplo a práce.
3. Druhá věta termodynamická, Carnotův cyklus.
4. Obrácený Carnotův cyklus, chlazení, tepelná čerpadla.
5. Stavy vody a vodní páry, výpočty, diagramy vody a vodní páry, PT, PV,TS, HS.
6. Clausius-Rankinův cyklus, schema, termická účinnost, termodynamická účinnost.
7. Výroba páry, kotle, parní generátory, dodatkové výhřevné plochy.
8. Energetická zařízení, klasická elektrárna, jaderná elektrárna, kombinovaný cyklus.
9. Chladící okruhy v energetice a chemickém průmyslu, druhy okruhů, ztráty vody.
10.Úprava vody pro energetiku a průmyslové účely, filtrace, čiření, deionizace, demineralizace.
11.Kondicionace vody pro PG, úprava chladící vody.
12.Ionexové a membránové technologie při úpravě vody,ionexy, reverzní osmóza, nanofiltrace.
13.Koroze a protikorozní ochrana energetických zařízení.
14.Energetika-ekonomie-ekologie. Ekologické dopady energetických výrob a jejich minimalizace.

Literatura

Z:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584
D:M.CH.Karapetijens: Chemická termodynamika,ČSAV Praha,1953
D:F.Karas:Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965,0423765
D:Herbert H.Uhlig:Corrosion and Corrosion Control,A.Wiley Publ.,N.Y.,1985

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi