Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:14:03
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Úprava napájecích a užitkových vod

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Miroslava Novotná, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na úpravu průmyslových vod, napájecích vod pro enetgetiku, průmysl (např. galvanotechniku, elektrotechniku a pos.) včetně potravinářství, farmacie a úpravu odpadních vod. Současně jsou zahrnuty informace o působení vody při spalovacích procesech, informace o korozním působení vod na průmyslové materiály včetně procesů úpravy vody prováděné s cílem tyto problémy eliminovat, včetně přehledu diagnostických metod degradačního působení vod.

Sylabus

1. Výroba, potřeba a spotřeba elektrické energie; hledisko ekonomické a ekologické.
2. Clausius-Rankinův cyklus;T-s a H-s diagram vodní páry.
3. Schema parovodního-okruhu v elektrárně; T-s diagram.
4. Úprava přídavné, oběhové a odpadní vody v jaderné elektrárně.
5. Chování součástí vod při průmyslovém a energetickém použití.
6. Úprava vody pro průmyslové účely; filtrace, čiření, srážení.
7. Chladící okruhy v energetice; úprava vody.
8. Membránové postupy desalinace vody; elektrodialyza
9. Reverzní osmoza, nanofiltrace
10. Iontová výměna, vlastnosti ionexů, oblasti použití.
11. Provoz ionexové kolony; sorpce,praní, regenerace, vymytí.
12. Ionexové postupy - odstranění (Ca + Mg),dekarbonizace,deionizace, demineralizace.
13. Úprava pitné vody ionexy; odstranění dusičnanů.
14. Selektivní sorpce kovů ( kationtů i aniontů) z odpadních vod pomocí sorbentů.

Literatura

Z:Vošta J.,Matějka Z.,Macák J.:Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584
D:F.Karas:Úprava kotelní vody a čistota páry,SNTL Praha,1965,0423765
D:Herbert H.Uhlig:Corrosion and Corrosion Control,A.Wiley Publ.,N.Y.,1985


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi