Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:46:55
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Energetická zařízení

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Ivo Jiříček, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na detailní analýzu konstrukčních řešení výroby tepla a elektrické energie při využití energetického potenciálu fosilních a alternativních zdrojů. Cílem předmětů je intenzifikovat aplikaci inovativních Clean/BAT technologií v průmyslu.

Sylabus

1. Zařízení tradiční energetiky: vnější palivové hospodářství, -zásobníky tekutých paliv, skládka uhlí,
2. Vnitřní palivové hospodářství, mlecí okruhy, ventilátorový mlýn, suška, třídič a zásobník práškového uhlí, hořáky a ohříváky vzduchu, vyhrnovače tuhých zbytků paliv, odstruskovací a odškvárovací zařízení, separát
3. Ohniště, dispozice, stěny, izolace, vestavby, rošty, klenby, žarupevné materiály, odprašovací a odsiřovací jednotky, absorbéry, cyklony, rukávové filtry
4. Parní kotle, konstrukce kotlů, průtočné a bubnové kotle, regulace, Výhřevné plochy, ekonomizer, výparník, přihřívák a přehřívák páry
5. Parní turbíny, rovnotlaký a přetlakový stupeň, lopatky, ucpávky, ložiska, ochrany, odstavení a konzervace
6. Zařízení chladicích okruhů, kondenzátory, povrchové a průtočné systémy, taprogge, chladicí věže
7. Zařízení nízkouhlíkové energetiky: Energetické využití odpadu, systémy čištění spalin, kotel na odpadní teplo
8. Tepelná čerpadla, kogenerační jednotky, stacionární motory, µ-CHP, trigenerace
9. Plynové turbíny, spalovací komory, kompresory, paroplynové jednotky, IGCC, PP jednotky s palivovým článkem
10. Zařízení nízkoemisní energetiky: jaderné bloky, reaktory, parogenerátor, paliva, modulární a hybridní reaktory, separátory vlhkosti a turbíny
11. Zařízení obnovitelných zdrojů: zařízení na konverzi biomasy, RC a ORC spalovny
12. Zařízení pro konverzi biomasy, zplyňovací jednotky a pyrolýzery
13. Zařízení na konverzi sluneční energie, větrné a vodní turbíny
14. Zařízení pro akumulaci energie, P2P, P2H, P2G, prvky chytrých sítí

Literatura

R:Jiříček. I.: Konstrukce základních prvků tepelných elektráren,vydavatelství VŠCHT Praha,1997,80-7080-297-9
A:B.Buecker: Fundamentals of Steam Generation Chemistry, , Penn Well Corporation,2000,087814750-0
A:E.B. Woodruff, H.B. Lammers: Steam Plant Operation-Eighth Edition, , McGraw-Hill,2005,0-07-141846-6
A:Environmental Impact of Power Generation, A Royal Society of Chemistry book,Issues in Environmental Science and Technology,Vol. 11, Springer-Verlag, New York,1999,0-85404-250-4,
A:P. Chattopadhyay: Boiler Operations Question and Answers,Cole-Palmer International,627 pages, 1995,0-07-460296-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi