Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:43:59
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Speciální separační metody v úpravě vody

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Dr. Ing. Helena Parschová
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se zabývá separací iontových součástí vody pomocí chemických a fyzikálně-chemických metod. Je zaměřen na získání znalostí úpravy vody z hlediska technologického, ekonomického i ekologického. Hlavní pozornost předmětu je věnována iontově výměnným, sorpčním a membránovým procesům, dále destilaci, srážení, čiření a elektrochemickým postupům.

Sylabus

1. Technická, ekonomická a ekologická vhodnost různých desalinačních postupů
2. Destilace, srážecí procesy
3. Elektrochemické procesy
4. Elektromembránové procesy - princip, charakteristika, použitelnost
5. Tlakové membránové procesy - princip, charakteristika, použitelnost
6. Iontová výměna, výroba ionexů, vlastnosti ionexů
7. Rovnováha, selektivita, kinetika a kolonová dynamika iontové výměny
8. Provoz ionexové kolony - sorpce, praní, regenerace, vymytí
9. Ionexové postupy - změkčování dekarbonizace, deionizace, demineralizace
10. Příprava ultra-čisté vody, elektrodeionizace
11. Selektivní sorpce a separace kovů iontovou výměnou
12. Selektivní sorpce aniontů
13. Odstranění organických látek z vody; čiření, sorpční anexy, neionogenní sorbenty
14. Anorganické sorbenty - vlastnosti a použití

Literatura

R:Jelínek L. a kol.,Desalinační a separační metody v úpravě vody,VŠCHT Praha,2008,9788070807057
R:Helfferich F.,Ion Exchange,New York,Dover Publications,1995,0486687848
R:Bernauer B. a kol.,Membránové procesy,VŠCHT Praha,2012,9788070808085
R:Samuelson O.,Měniče iontů v analytické chemii,Praha SNTL,1966,0461466
R:Marhol, M. Měniče iontů v chemii a radiochemii, Praha,ACADEMIA,1976,2100276
A:Vošta J..Matějka Z.,Macák J.,Energetika,VŠCHT Praha,1999,8070803584
A:Hübner P. a kol.,Úprava vody pro průmyslové účely,Praha,VŠCHT,2006,8070806249
A:Baker R.W.,Membrane Technology and Applications, 2nd ed.,New York,John Wiley & Sons, Ltd.,2004,0470854456
A:Porter M.C.,Handbook of Industrial Membrane Technology, New Jersey,William Andrew Publishing/Noyes,1990,0815512058

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi