Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 22:34:30
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Radioaktivní odpady

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Anotace

Předmět poskytne studentům přehled o zajištění zacházení s radioaktivními odpady, o související legislativě, o budoucnosti možných řešení radioaktivních odpadů. Pozornost je také věnována fyzikálním základům, některým technickým řešením ap. Samozřejmostí je seznámení se základními pojmy, oboru ionizujícího záření, terminologii, jednotkami.

Sylabus

1. Energetická bilance Země, současnost a budoucnost
2. Zdroje energie v různých zemích
3. Jaderná bezpečnost
4. Zabezpečování kontroly zacházení s radioaktivními materiály ze strany mezinárodních organizací.
5. Legislativní opatření v ČR
6. Způsoby likvidace nízkoaktivního odpadu
7. Způsoby likvidace středněaktivního odpadu, případně směsného odpadu
8. Způsoby likvidace vysokoaktivníhoaktivního odpadu - vyhořelé palivové články
9. Příklady jednotlivých postupů likvidace RAO užitých ve světě
10. Výroba jaderných paliv
11. Přepracování jaderného paliva
12. Ukládání upravených radioaktivních odpadů
13. Demontáž a likvidace jaderných elektráren
14. Likvidace ETE - přehled obsahu provedených studií

Literatura

Z:Zákon 263/2016 "Atomový zákon"
Z: Vyhláška SÚJB 422/2016 "Vyhláška o radiační ochraně"

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi