Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 05:53:31
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Environmentální dopady-Posuzování životního cyklu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět Hodnocení životního cyklu - Environmentální dopady je zaměřen na metodu posuzování životního cyklu - LCA. Jedná se o způsob hodnocení environmentálních dopadů výrobků, služeb, technologií či jiných činností s ohledem na celý jejich životní cyklus - od získávání surovin, výrobu materiálů a energií, užívání či provoz, až po odstraňování odpadů. V tomto předmětu budou dále posluchači seznámeni s podstatou hlavních environmentálních kategorií dopadů: s globálním oteplováním, úbytkem stratosférického ozónu, vznikem fotooxidantů, acidifikací, eutrofizací, ekotoxicitou, toxicitou a persistentní toxicitou, vyčerpáváním surovinových zdrojů, snižováním biodiverzity. Bude představena metoda vyjadřování příspěvků různých lidských aktivit k zmíněným kategoriím environmentálních dopadů.

Sylabus

1. Posuzování environmentálních dopadů produktů.
2. LCT - Koncepce životního cyklu.
3. Kategorie dopadu. Midpointová a endpointové kategorie dopadu.
4. Kategorie dopadu globální oteplování a klimatické změny.
5. Úbytek surovin.
6. Úbytek stratosférického ozónu.
7. Využívání krajiny.
8. Humánní toxicita a ekotoxicita.
9. Acidifikace. Eutrofizace.
10. Vznik troposférického ozónu.
11. Ekovektor produktu.
12. Definice cílů a rozsahu studie LCA.
13. Inventarizační analýza.
14. Hodnocení dopadů životního cyklu.

Literatura

Z: Kočí, V.: Environmentální dopady, Posuzování životního cyklu, skripta, VŠCHT Praha, 2013
D: Kočí, V.: Posuzování životního cyklu, Ekomonitor, Chrudim, 2009, ISBN 978-80-86832-42-5. pp. 263.
D: Baumann, H. and A.M. Tillman, The Hitch Hiker´s Guide to LCA2004, Lund: Studentlitteratur.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi