Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:51:23
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Právní a správní aspekty ochrany životního prostředí

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Mgr. Ing. Jiřina Václavíková

Anotace

Předmět uvádí studenty do právní úpravy ochrany životního prostředí, poskytuje základní orientaci v systému práva a veřejné správy, zejména ve zvláštní části je kladen důraz na řešení modelových příkladů a ukázky z praxe. Předmět ukazuje principy a vzájemné souvislosti při ochraně jednotlivých složek životního prostředí. V obecné části seznamuje studenty s organizací veřejné správy a EU a se základními instituty mezinárodního práva veřejného, evropského práva, ústavního práva a zejména správního práva. Ve zvláštní části se soustředí na problematiku obecné části (EIA, SEA, IPPC ad.) a zejména zvláštní části práva životního prostředí (ovzduší, voda, odpady, obaly ad.), zmíněno je také rámcově horní právo.

Sylabus

1. Úvod do práva - základní pojmy, principy a instituty - ústavní právo, EU a evropské právo, mezinárodní právo veřejné
2. Úvod do práva - organizace veřejné správy a základní pojmy, principy a instituty - správní právo
3. Správní řád I
4. Správní řád II
5. Správní řád III
6. Právní odpovědnost v oblasti práva životního prostředí
7. Úvod do práva životního prostředí, Právo na informace a účast veřejnosti
8. Územní plánování; EIA, SEA, IPPC
9. Ochrana vody
10. Ochrana ovzduší a ozónové vrstvy Země
11. Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí - odpady, obaly
12. Ochrana před zdroji ohrožení životního prostředí - chemické látky a směsi, REACH, CLP, prevence závažných havárií
13. Základní pojmy, principy a instituty - horní, atomové a energetické právo
14. Základní pojmy, principy a instituty - ochrana veřejného zdraví, ochrana přírody a krajiny, ochrana lesa, ochrana půdy

Literatura

Z: Damohorský M. a kol., Právo životního prostředí. 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-338-7
Z: Damohorský M. a kol., Sbírka praktických příkladů z práva životního prostředí. 2. aktualizované vydání, Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, ISBN 978-80-7357-593-9
D: Šturma P. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí - I. (obecná) část. IFEC. Praha, 2008, ISBN 80-903409-2-X
D: Damohorský M. a kol., Mezinárodní právo životního prostředí - II. (zvláštní) část. IFEC. Praha, 2008, ISBN 978-80-903409-8-9
D: Hendrych D. a kol., Správní právo. Obecná část. 8. vydání, C. H. Beck, Praha, 2012, ISBN 978-80-7179-254-3
D: Svoboda P., Úvod do evropského práva. 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-313-4
D: Tichý L. a kol., Evropské právo. 4. vydání, C. H. Beck, Praha, 2010, ISBN 978-80-7400-333-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi