Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 04:36:17
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N240010/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ekologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Lucie Kochánková, Ph.D.
Mgr. Klára Anna Mocová, Ph.D.
RNDr. Jana Punčochářová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je získání základních znalostí o životním prostředí a zákonitostech v něm. Předmět charakterizuje abiotické i biotické složky a vztahy mezi nimi. Významná část přednášek se věnuje postavení člověka a jeho roli v globálním ekosystému. Antropogenní vlivy jsou popsány především prostřednictvím globálních problémů současnosti včetně způsobů jejich řešení na lokální úrovni, ale i pomocí ekologické politiky či přímo spolupráce oborů ekonomie a ekologie.

Sylabus

1. Historie a vývoj ekologie, definice, abiotické a biotické složky
2. Energie - zdroj a její tok na Zemi (využití a přeměny)
3. Atmosféra - vznik a vývoj, složení, vlastnosti, procesy v ní; vliv člověka (př. spalování, emise)
4. Hydrosféra - vznik, vlastnosti, bilance, koloběhy vody, život v ní; člověk (př. odpadní vody, přehrady)
5. Pedosféra - vznik, vlastnosti, život v ní; vliv člověka (př. zemědělství, hnojiva, pesticidy)
6. Biogeochemické cykly hlavních biogenních prvků - cykly hmoty; člověk (př. C - spalování, N - hnojení)
7. Biotické složky - látkové složení, vlastnosti; buňka
8. Mikroorganismy - metabolismus, funkce v životním prostředí
9. Organizace biologických systémů - jedinec, populace, společenstvo, vztahy (př. trofické řetězce)
10. Chemická ekologie - komunikace mezi organismy
11. Ekosystémy - definice, základní typy, efektivnost ekosystémů, biomasa
12. Ekologické problémy - akutní havárie a dlouhodobé zátěže, následky
13. Legislativa na ochranu životního prostředí - národní, mezinárodní, organizace, ekologická politika
14. Ekologie a ekonomie

Literatura

Z: PUNČOCHÁŘOVÁ Jana. Ekologie - http://uchop.vscht.cz/files/uzel/0011054/EKOLOGIE.doc
D: TOWNSEND, C.R., BEGON, M., HARPER, J.L.: Základy ekologie, vydavatelství Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 9788024424781.
D: BEGON, M., HARPER, J.L., TOWNSEND, C.R.: Ekologie: Jedinci, populace a společenstva, Univerzita Palackého v Olomouci, 1997.ISBN 80-7067-695-7.
D: RAJCHARD, Josef, Zuzana BALOUNOVÁ a Dušan VYSLOUŽIL. Ekologie. I., Pojem a obsah ekologie, globální prostředí planety a jeho členění, ekologické faktory, působení fyzikálních faktorů na organizmy. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-189-7.
D: RAJCHARD, Josef, Zuzana BALOUNOVÁ, Jan KVĚT, Hana ŠANTRŮČKOVÁ a Dušan VYSLOUŽIL. Ekologie. III., Struktura a funkce ekosystému, biogeochemické cykly, chemické faktory prostředí, základy ekologie půdy, ekologie vodního prostředí, aktuální celosvětové ekologické problémy. 1. vyd. České Budějovice: Kopp, 2002. ISBN 80-7232-191-9
D: MOCOVÁ, K.A.: Základy biologie, prezentace k předmětu na stránkách http://old.vscht.cz/uchop/ekotoxikologie/Materiály.html


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi