Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 21:04:16
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biotechnologie v chemické a farmaceutické výrobě

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jan Masák, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Chemický a farmaceutický průmysl využívá ve stále větším rozsahu biotechnologické procesy pro získávání nových sloučenin, případně pro snižování nákladů a ekologické zátěže při výrobě stávajících sloučenin. Úvodní přednášky poskytnou detailní informace o současném rozsahu implementace biotechnologických procesů v uvedených průmyslových odvětvích. Dále jsou vysvětlovány metody přípravy klíčového prvku biotechnologie - biologického činitele se schopností vysoké produkce požadované látky. Podrobně jsou probírány jednotlivé typy procesů na příkladech konkrétních látek využívaných v chemickém a zejména farmaceutickém průmyslu. Zvláštní pozornost je věnována bitransformačním procesům. Součástí seminářů je samostatná práce jejímž výstupem je návrh biotechnologického procesu pro výrobu konkrétní vybrané látky.

Sylabus

1. Úvod - postavení biotechnologií v chemickém a farmaceutickém průmyslu
2. Charakteristika jednotlivých biotechnologických procesů
3. Vývoj biologického činitele procesu - fyziologická adaptace, genová modifikace, transformace vyšších organismů
4. Biotechnologická produkce primárních a sekundárních metabolitů - jednotkové operace, řízení procesů, ekonomická bilance
5. Biotechnologická produkce biofarmaceutik - charakteristika procesů
6. Biotransformace - základní charakteristika procesů
7. Biotransformace - příklady
8. Antibiotika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy
9. Antibiotika - současný stav produkce ve světě, výzkum a vývoj
10. Kancerostatika - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy
11. Alkaloidy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy
12. Vitamíny - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy
13. Enzymy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy
14. Polysacharidy - charakteristika, produkční organismy, technologické procesy

Literatura

Z:Moo-Young, M:Comprehensive Biotechnology (2nd ed.), Elsevier, Amsterdam, 2011,9780080885049
D:Rehm,H.-J.,Reed G.: Biotechnology, 12 Vols., 2nd Ed, Wiley, Weinheim, 2008,9783527620821
D:Flickinger, M.C.: Encyclopedia of Bioprocess Technology, Wiley, 2008,9780471250586
D:Ho, R.J.Y: Biotechnology and Biopharmaceuticals, Wiley, 2003,0471206903

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi