Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 20:53:23
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biotechnologie v potravinářském průmyslu

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Dr. Ing. Petra Patáková
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty s principy výroby hlavních produktů fermentačního průmyslu, které více či méně jsou potravinářskými produkty, nebo nacházejí využití v potravinářské sféře nebo se jen vyrábějí v potravinářských závodech pro použití v jiném odvětví (např. biopaliva). Předmět je koncipován strukturovaně od surovin, používaných mikroorganimů a jejich metabolismů směřující k žádaným produktům až po jednotlivé technologie. Každá technologie je sestavena po jednotkových operacích a důraz je kladen na základní mikrobiologické, biochemické, chemické, fyzikální a inženýrské principy. Student je seznamován i s aparaturou potřebnou pro danou technologii

Sylabus

None

Literatura

Z:Rychtera M., Uher J., Páca J.: Lihovarství, drožďářství a vinařství. Skripta VŠCHT, Ediční středisko VŠCHT, Praha 1991
D:Krumphanzl V., Řeháček Z. a kol.: Mikrobiální technologie, Academia Praha, 1988
Z:Dyr J.: Kvasná chemie a technologie I, SNTL/SVTL, Praha 1965
Z:Masák J., Pelechová J., Plachý J.: Speciální mikrobní technologie, VŠCHT Praha, 1992
Z:Jirků V., Pelechová J., Krumphanzl V.: Speciální kvasné výroby, SNTL Praha, 1986
D:Exnar P. a kol.: Lihovarská příručka, Agrospoj, Praha 1998
D:Handbook on Bioethanol, Ed. C.E.Wyman, Taylor&Francis, London 1996,1-56032-553-4
D:P. Johnson-Green: Introduction to Food Biotechnology, CRC Press, 2002,0-8493-1152-7
D:Biotechnology Vol. 3, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1993 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2
D:Biotechnology Vol. 6, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1996 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2
D:Biotechnology Vol. 9, Eds. H.-J.Rehm � G.Reed, VCH 1995 (též on-line version WileyInterscience)3-527-28310-2
Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kol.Co byste měli vědět o výrobě potravin. KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2009, 978-80-7418-051-4
Z: Dyr J., Dyr J.E.: Výroba slivovice a jiných pálenek, Maxdorf 1997, 80-85800-53-5


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi