Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:43:37
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Biofyzikální chemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant Ing. Zita Holík Purkrtová, Ph.D.
Ing. Michaela Marková, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na aplikaci poznatků z fyzikální chemie při analýze a řešení problémů v biologických systémech. Základem je charakterizace specifických vlastností biologických systémů, které ovlivňují možnost využití klasických fyzikálně-chemických metod. Nedílnou součástí je rozšíření poznatků o specifické metody využívané pro popis biologických systémů, zvláště pak biomakromolekul.

Sylabus

1. Postavení biofyzikální chemie mezi ostatními biologickými vědami
2. Bioenergetika I
3. Bioenergetika II (nerovnovážná termodynamika)
4. Význam nekovalentních interakcí pro biologické systémy
5. Obecné znaky prostorového uspořádání biopolymerů
6. Metody měření kinetiky biologických dějů
7. Farmakokinetika
8. Struktura a základní funkce biologických membrán
9. Biologické funkce vázané na membránu: biochemie vidění, dýchací řetězec a fotosyntéza
10. Elektrochemické děje v biologických systémech
11. Využití spektrofotometrie v biochemických laboratořích
12. Použití radioizotopů při studiu biologických problémů
13. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů I: NMR a rentgenová krystalografie
14. Metody studia prostorového uspořádání biopolymerů II: cirkulární dichroismus a fluorimetrie

Literatura

Z:Kodíček M.,Karpenko V.,Biofysikální chemie,Academia,2013,978-80-200-2241-7
D:Atkins P.,de Paula J.,Physical Chemistry for the Life Sciences,Oxford University Press,2011,978-0-19-956428-6
D:Bergethon P.R.,The Physical Basis of Biochemistry,Springer-Verlag New York Inc.,1998,0-387-98262-0
D:Maršík F.,Dvořák I.,Biotermodynamika,Academia,1998,80-200-0664-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi