Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.12.2021 01:35:53
verze: 5013
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Hematologie a imunologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Jan Evangelista Dyr, DrSc.

Anotace

Cílem je získat přehled a základní znalosti o krvi a krevních elementech a jejich vlastnostech. Použití těchto znalostí v imunochemii a medicíně. Obsahem jsou informace o struktuře a funkci krve a krevních elementů, imunitním systému, přirozené a získané imunitě a její regulaci, využití imunochemie v analytice a medicíně, o hemostáze a trombóze a o hematologických a imunologických poruchách.

Sylabus

1.Hematologie, krev, plasma, krvetvorné buňky a krevní elementy, proliferace a diferenciace buněk, krvetvorné orgány
2.Nedostatek krevních elementů, anémie, nadbytek krevních elementů, myeloproliferativní a lymfoproliferativní poruchy a hematologické malignity
3.Hemostáza a trombóza, krevní koagulační system, krevní destičky, fibrinolytický system
4.Laboratorní diagnostické metody krevního srážení a trombózy, hemokompatibilita
5.Úvod do problematiky imunologie a imunochemie, buňky imunitního systému
6.Vrozený a získaný imunitní systém, imunitní odpověď
7.Komplement
8.Hlavní histokompatibilitní system, lymfocyty a jejich funkce
9.Protilátky - imunoglobulinové třídy, struktura a funkce; antigeny - jejich druhy, struktura a funkce, interakce protilátka - antigen, afinita, specifita, křížové reakce
10.Poruchy imunitního systému
11.Imunizace - produkce polyklonálních antisér; izolace protilátek, jejich čištění a charakterizace; monoklonální protilátky, příprava, vlastnosti
12.Imunochemické metody - obecné přístupy, syntéza konjugátů (hapten-protein, hapten-enzym, protilátka-enzym); enzymová imunoanalýza
13.Použití imunochemických metod v medicině, v hematologii, cytologii, v histochemii
14.Použití protilátek a imunologických technik v medicíně

Literatura

Z:Bartůňková J., Hořejší V., Základy imunologie, TRITON, 2011, 978-80-7387-280-9, EAN: 9788073872809
Z:Daussant J., Desvaux F.X., Introduction to Immunochemical Techniques for Medical Diagnosis, Food Quality Control
and Environmental Testing, Praha, 2007, 978-80-7080-641-8
Z:Penka M., Tesařová E. a kolektiv, Hematologie a transfuzní lékařství, 1. Hematologie, 2011, 978-80-247-3459-0
D:Krejsek J., Kopecký O., Klinická imunologie, Nucleus HK, 2004, 80-86225-50-X
D:Klener P., Vnitřní lékařství, 2011 (4. vydání), EAN: 9788072627059, 978-80-7262-705-9, 80-7262-705-8

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi