Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 04:47:47
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Koncepce laboratorních a diagnostických vyšetření

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant MUDr. Ivan Šebesta, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je seznámení s celkovou koncepcí laboratorních diagnostických vyšetření, a to zejména:
a)s ukazateli kvality jednotlivých vyšetření i laboratoří jako celku (přednášky 1-4);
b)s aplikací informatiky v moderní laboratorní praxi;
c)s dalšími vyšetřovacími metodami, např. histologickými, molekulárně-genetickými, hematologickými atd.; s "klasickými" klinicko-biochemickými postupy se studenti podrobně seznámili v předcházejícím předmětu Stanovení analytů v medicíně.

Sylabus

1. Koncepce klinické biochemie, vzdělávání, licence a akreditace
2. Workflow v klinické laboratoři
3. Validace a srovnávání lab.metod; vnitrolaboratorní a mezilaboratorní kontrola
4. Preanalytické aspekty v klinické biochemii
5. Vzácné analýzy
6. Informační systémy v medicíně
7. Informatika a vědecká dokumentace
8. Laboratorní vyšetřovací metody v hematologii
9. Koncepce a praxe transfuzní služby
10. Význam histologie v diagnostice
11. Příprava histologických preparátů
12. Histologické vyhodnocení patologických nálezů
13. Laboratorní a funkční testy v gastroenterologii; vyšetření mozkomíšního moku
14. Molekulárně-genetické vyšetřovací metody

Literatura

Z:Schneiderka P. a kol., Stanovení analytů v klinické biochemii,1.část, Praha, Karolinum,1999, 80-7184-761-5
Z:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie,Karolinum, 2004, 80-246-0678-X
D:Zima T. a kol.: Laboratorní diagnostika, třetí doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)
D:Racek, J. a kol.: Klinická biochemie. Druhé, přepracované vydání Galén + Karolinum, Praha, 2006, 80-7262-324-9
D:Štern, P.a kol.: Obecná a klinická biochemie. Praha, Karolinum, 2011, 978-80-246-1979-8
D: Mačák J., Mačáková J. a Dvořáčková J.: Patologie. 2., doplněné vydání.
Grada Publishing 2012, 978-80-247-3530-6

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi