Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 04:45:37
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Stanovení analytů v medicíně

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant MUDr. Ivan Šebesta, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je získání poznatků o principech a možnostech stanovení důležitých diagnostických metabolitů v klinické biochemii včetně správnosti a kontroly kvality analytických metod. Navíc studenti získají znalosti o interpretaci důležitých klinicko-biochemických vyšetření.

Sylabus

Výuka probíhá vždy ve čtvrtek od 14,45-16,15 v posluchárně Ústavu Lékařské Biochemie a Laboratorní Diagnostiky (ÚLBLD) 1.LF UK, Kateřinská 32,budova děkanátu, přízemí (za stud.odd.vpravo), č.dv.1.089. První den výuky:16.2.2017

Stanovení analytů v medicíně - otázky

stanovení Na,K,Cl

stanovení Ca, Mg

stanovení Fe,PO4

glukosa,xylosa,glykovaný hemoglobin

galaktosa,laktosa

fruktosamin, albumin

specifické proteiny v séru,aminokyseliny

principy imunochemických reakcí

urea,kreatinin,nukleotidy,nukleosidy

kyselina močová

bilirubin,hemoglobin

cholesterol,TRG

lipoproteiny

žlučové kyseliny

AST,ALT

ALP,GMT

CHS,ACP

LD,CK,HBD

stanovení a význam kardiálních markerů

stanovení a význam nádorových markerů

vyšetřovací metody v cytogeneticeSylabus:

1.Stanovení klinicky významných iontů v biologických materiálech I
2.Stanovení klinicky významných iontů v biologických materiálech II
3.Stanovení klinicky významných substrátů: glukosa,ostatní sacharidy,glykovaný
hemoglobin
4.Vyšetření acidobazické rovnováhy
5.Celkové bílkoviny, albumin, aminokyseliny
6.Urea, kreatinin, kyselina močová, nukleotidy
7.Bilirubin, hemoglobin
8.Cholesterol, žlučové kyseliny, triacylglyceroly, lipoproteiny
9.Stanovení klinicky významných enzymů I
10.Stanovení klinicky významných enzymů II
11.Biochemická vyšetření u dědičných poruch metabolismu
12.Kardiální markery
13.Nádorové markery
14.Vyšetřovací metody v cytogenetice

Literatura

Z:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie, Karolinum, 2004, 80-246-0678-X
Z:Chromý V. a kol., Bioanalytika, analytická chemie v laboratorní medicíně, Masarykova univerzita Brno, 1992, 80-210-2917-X
D:Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod.I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno,1995
D:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, druhé doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2007, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Stanovení analytů v medicíně - otázky

stanovení Na,K,Cl

stanovení Ca, Mg

stanovení Fe,PO4

glukosa,xylosa,glykovaný hemoglobin

galaktosa,laktosa

fruktosamin, albumin

specifické proteiny v séru,aminokyseliny

principy imunochemických reakcí

urea,kreatinin,nukleotidy,nukleosidy

kyselina močová

bilirubin,hemoglobin

cholesterol,TRG

lipoproteiny

žlučové kyseliny

AST,ALT

ALP,GMT

CHS,ACP

LD,CK,HBD

stanovení a význam kardiálních markerů

stanovení a význam nádorových markerů

vyšetřovací metody v cytogeneticeVŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi