Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 04:40:27
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Pathobiochemie II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant MUDr. Ivan Šebesta, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s účelnou indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.

Sylabus

Výuka probíhá vždy ve čtvrtek od 13,00 - 14,30 v posluchárně Ústavu Lékařské Biochemie a Laboratorní Diagnostiky (ÚLBLD) 1.LF UK, Kateřinská 32,budova děkanátu, přízemí (za stud.odd.vpravo), č.dv.1.089. První den výuky:16.2.20171.Tvorba moče a patobiochemie renálních funkcí
2.Acidobazická rovnováha
3.Patobiochemie pojivové tkáně a kostí
4.Patobiochemie nervové a svalové tkáně
5.Principy hormonální regulace a její poruchy, osa hypotalamu a hypofýzy
6.Hormony kůry nadledvin a pohlavní hormony
7.Hormony štítné žlázy a příštitných tělísek
8.Patobiochemie malabsorpce
9.Pankreas endokrinní a exokrinní
10.Biochemie maligních nádorů
11.Biochemie zánětu
12.Vitamíny, hypo- a hypervitaminózy
13.Xenobiochemie a biotransformace léčiv
14.Imunopatobiochemie

Literatura

Z:Masopust J., Patobiochemie buňky. ČSKB, 2.LF UK, 2003, 80-239-1011-0
Z:Masopust J., PrůšaR., Patobiochemie metabolických drah, 2.LFUK, 1999, 80-238-4589-6
Z:Kalousová M. a kol., Patobiochemie ve schématech, Grada Publishing, 2006, 80-247-1522-8
Z:Racek J. a kol., Klinická biochemie.2.vydání, Praha, Galén, Karolinum, 2006, 80-7262-324-9
Z:Štern P. a kol., Obecná a klinická biochemie, Karolinum, Praha 2011, 978-80-246-1979-8
Z:Karlson P., Gerok W., Gross W., Pathobiochemie, Academia, Praha 1987 (nemá ISBN)
D: Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, druhé doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2007, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Otázky - Patobiochemie II

Vitaminy, přehled a patobiochemické aspekty
Vitamíny A a D
Principy hormonální regulace a její poruchy.
Hormony hypothalamu a adenohypofysy
Hormony neurohypofysy, přehled a funkce, poruchy sekrece
Hormony vaječníků, menstruační cyklus, řízení a poruchy
Mužské pohlavní hormony, řízení sekrece a poruchy
Endokrinní činnost pankreatu
Exokrinní činnost pankreatu
Hormony thyreoidey, řízení a poruchy sekrece
Hormony parathyreoidey
Mineralokortikoidy, řízení sekrece, poruchy
Glukokortikoidy a jejich účinky, patobiochemie
Hospodaření organismu s vodou a minerály
Úloha ledvin v tvorbě moči a její poruchy
Endokrinní funkce ledvin
Parametry acidobazické rovnováhy
Metabolická acidóza a alkalóza
Respirační acidóza a alkalóza
Zánět, humorální a buněčné složky
Patobiochemie myokardu, kardiální markery
Rozdělení nádorových markerů, příklady, využití
Patobiochemie pojivové tkáně a kostí
Nervosvalová činnost, synapse a neurotransmitery
Patobiochemie nervové tkáně
Xenobiochemie a biotransformace léčiv


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi