Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.12.2021 00:43:43
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pathobiochemistry II

Lecture Excercise/laboratory
2020, Summer Semester
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mo
Tu
We
Th
Fr
Credits 3
Hours per week 2 / 0 / 0
Examination Ex
Study Language Czech
Level []
Guarantor MUDr. Ivan Šebesta, CSc.

Summary

The goal of the subject is to acquire basic pathobiochemistry processes in the human body. The course emphasizes a comprehensive explanation of the mechanisms of disease development at the level of tissues, cells and molecular biology,too. Students are also acquainted with effective indication and interpretation of basic biochemical tests. ) The latest research findings and treatment of diseases with high frequency (lifestyle diseases) are also presented.

Syllabus

1.Urine and pathobiochemistry of renal functions
2.Acid-base balance
3.Pathobiochemistry of connective tissue and bones
4.Pathobiochemistry of nervous and muscle tissue
5.Principles of hormonal regulation and its disorders,axis of hypothalamus and hypophysis
6.Adrenal cortex hormones and sex hormones
7.Thyroid and parathyroid hormones
8.Pathobiochemistry of malabsorption
9.Endocrine and exocrine pancreas
10.Biochemistry of malignant tumor
11.Biochemistry of inflammation
12.Vitamins, hypo- and hypervitaminosis
13.Xenobiochemistry and biotransformation of drugs
14.Immunopathobiochemistry

Literature

R:Masopust J., Patobiochemie buňky. ČSKB, 2.LF UK, 2003, 80-239-1011-0
R:Masopust J., PrůšaR., Patobiochemie metabolických drah, 2.LFUK, 1999, 80-238-4589-6
R:Kalousová M. a kol., Patobiochemie ve schématech, Grada Publishing, 2006, 80-247-1522-8
R:Racek J. a kol., Klinická biochemie.2.vydání, Praha, Galén, Karolinum, 2006, 80-7262-324-9
R:Štern P. a kol., Obecná a klinická biochemie, Karolinum, Praha 2011, 978-80-246-1979-8
R:Karlson P., Gerok W., Gross W., Pathobiochemie, Academia, Praha 1987 (nemá ISBN)
A: Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, druhé doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2007, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi