Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 04:32:40
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Pathobiochemie I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant MUDr. Ivan Šebesta, CSc.

Anotace

Cílem předmětu je osvojení základních patobiochemických procesů v lidském organismu. Předmět klade důraz na komplexní vysvětlení mechanismů rozvoje nemocí na úrovni tkání, buňky a též molekulární biologie. Studenti jsou také seznámeni s efektivní indikací a interpretací základních biochemických vyšetření. U onemocnění s vysokou frekvencí (civilizační choroby) jsou též prezentovány nejnovější poznatky z výzkumu a léčby.Sylabus

Výuka probíhá (pro všechny tři programy: Klinická bioanalytika, Biochemie a biotechnologie/obor Obecná a aplikovaná biochemie/ a Forenzní analýza) vždy ve středu od 13,15 - 15,30 v posluchárně Ústavu Lékařské Biochemie a Laboratorní Diagnostiky (ÚLBLD) 1.LF UK, Kateřinská 32,budova děkanátu,přízemí (za stud.odd.vpravo), č.dv.1.089. První den výuky:20.9.20171.Patobiochemie buňky, orgánů a tkání
2.Poruchy sacharidového metabolismu
3.Patobiochemie jater, porfyrie, dif.dg.ikterů
4.Regulace vody a elektrolytů v organismu
5.Patobiochemie ledvin
6.Poruchy metabolismu lipidů
7.Patobiochemie kardiovaskulárních onemocnění
8.Metabolická onemocnění
9.10.Patobiochemie onemocnění GIT
11.Patobiochemie krve a erythropoesa
12.Dědičné metabolické poruchy
13.Patobiochemie nádorových onemocnění, tumor markery
14.Onkologická cytogenetika

Literatura

Z:Masopust J., Patobiochemie buňky. ČSKB, 2.LF UK, 2003, 80-239-1011-0
Z:Masopust J., Průša R., Patobiochemie metabolických drah. 2.LFUK, 1999, 80-238-4589-6
Z:Kalousová M. a kol. Patobiochemie ve schématech.Grada Publishing, 2006, 80-247-1522-8
Z:Racek J. a kol.. Klinická biochemie.2.vydání, Praha, Galén, Karolinum, 2006, 80-7262-324-9
Z:Štern P.a kol: Obecná a klinická biochemie. Karolinum, Praha 2011, 978-80-246-1979-8
Z:Karlson P., Gerok W., Gross W.: Pathobiochemie. Academia, Praha 1987 (nemá ISBN)
D:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika. Třetí, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

Otázky ke zkoušce:

Buněčné kompartmenty,produkce ATP
Významné reakce metabolismu
Principy regulace metabolických pochodů
Syntéza a degradace glykogenu,glykogenózy
Metabolismus glukosy
Poruchy metabolismu glukosy
Poruchy metabolismu galaktosy a fruktosy
Poruchy degradace mastných kyselin
Metabolismus cholesterolu a jeho poruchy
Žlučové kyseliny
Poruchy metabolismu lipoproteinů,sekundární hyperlipoproteinémie
Cyklus močoviny a jeho poruchy
Poruchy metabolismu sirných a aromatických AMK
Poruchy metabolismu AMK s rozvětveným řetězcem
Porfyrie
Poruchy metabolismu bilirubinu
Anemie
Hemoglobinopatie
Patobiochemie leukocytů
Plazmatické proteiny
Detoxikační funkce jater
Záněty jater a žlučové kyseliny
Poruchy metabolismu purinů
Hyperurikémie a dna
Regulace vody v organismu
Poruchy v hospodaření vodou a NaCl
Poruchy regulace draslíku a hořčíku
Poruchy regulace vápníku a fosfátu
Acidobazická rovnováha
Metabolická acidóza a alkalóza
Respirační acidóza a alkalóza


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi