Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.12.2021 00:39:16
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Pathobiochemistry I

Lecture Excercise/laboratory
2020, Summer Semester
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mo
Tu
We
Th
Fr
Credits 5
Hours per week 3 / 0 / 0
Examination Ex
Study Language Czech
Level []
Guarantor MUDr. Ivan Šebesta, CSc.

Summary

The goal of the subject is to acquire basic pathobiochemistry processes in the human body. The course emphasizes a comprehensive explanation of the mechanisms of disease development at the level of tissues, cells and molecular biology,too. Students are also acquainted with effective indication and interpretation of basic biochemical tests. The latest research findings and treatment of diseases with high frequency (lifestyle diseases) are also presented.

Syllabus

Seminars will take place on Wednesdays (13,15-15,30)from 20th September 2017 at lecture hall of ÚLBLD 1.LF UK,Kateřinská 32,Prague 2,ground floor,room No.1.089
1.Patobiochemistry of the cell, organs and tissues
2.Disorders of carbohydrate metabolism - diabetes mellitus
3.Disorders of lipoproteins metabolism, atherosclerosis
4.Regulation of water and ions in human body and their disturbances
5.Pathobiochemistry of kidney
6.Pathobiochemistry of endocrine system
7.Pathobiochemistry of cardiovascular disorders
8.Metabolic disorders
9.Pathobiochemistry of liver,porphyrias, dif.dg.of jaundice
10.Pathobiochemistry of gastrointestinal disorders
11.Pathobiochemistry of blood and erythropoiesis
12.Genetic disorders of metabolism
13.Pathobiochemistry of cancers, tumor markers
14.Cancer cytogenetics

Literature

R:Masopust J., Patobiochemie buňky. ČSKB, 2.LF UK, 2003, 80-239-1011-0
R:Masopust J., Průša R., Patobiochemie metabolických drah. 2.LFUK, 1999, 80-238-4589-6
R:Kalousová M. a kol. Patobiochemie ve schématech.Grada Publishing, 2006, 80-247-1522-8
R:Racek J. a kol.. Klinická biochemie.2.vydání, Praha, Galén, Karolinum, 2006, 80-7262-324-9
R:Štern P.a kol: Obecná a klinická biochemie. Karolinum, Praha 2011, 978-80-246-1979-8
R:Karlson P., Gerok W., Gross W.: Pathobiochemie. Academia, Praha 1987 (nemá ISBN)
A:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika. třetí, doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2013, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi