Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.7.2022 22:46:41
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Enzymologie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Vojtěch Spiwok, Ph.D.
prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět představuje v části věnované obecné enzymologii názvosloví enzymů, jejich kovalentní struktury a struktury kofaktorů, enzymovou kinetiku, stanovení katalytické aktivity, regulace aktivit enzymů v buňce, medicinální enzymologii, enzymové inženýrství a mechanismy enzymových reakcí. V části věnované aplikované enzymologii je představena průmyslová produkce enzymů, využití enzymů jednotlivých tříd v různých odvětví průmyslu, žádoucí a nežádoucí změny v potravinářských surovinách spojené s enzymy a role enzymů v analytické chemii, klinické diagnostice, molekulárně biologickém výzkumu a organické synthese.

Sylabus

1. Struktura enzymů, kofaktorů, koenzymů a prosthetických skupin
2. Názvosloví enzymů, přehled enzymů jednotlivých tříd, tvorba systematických a povolených názvů enzymů
3. Enzymová kinetika, kinetika podle Michaelise a Mentenové, inhibice, vícesubstrátové reakce, výpočet kinetických parametrů nelineární regresí
4. Stanovení aktivit enzymů, využití optických, separačních, elektrochemických a dalších metod, výpočet aktivity enzymu
5. Regulace enzymových aktivit prostřednictvím nekovalentních interakcí a kovalentních modifikací, metody studia enzymů
6. Enzymy jako cíle léčiv, vývoj nových léčiv, termodynamika interakcí protein-ligand
7. Vysvětlení katalytické funkce enzymů, mechanismy enzymový reakcí, metody studia mechanismů enzymové katalýzy, enzymové inženýrství, racionální metody a metody řízené evoluce
8. Obecné vlastnosti technologických enzymů, jejich zdroje, hledání a produkce nových enzymů
9. Charakterizace nejdůležitějších enzymů používaných v technologiích
10. Využití enzymů v potravinářských technologiích
11. Využití enzymů v nepotravinářských technologiích
12. Biochemické změny v potravinách a potravinářských surovinách
13. Enzymy jako analytická činidla a jako diagnostické nástroje
14. Biotransformace, enzymy v organické synthese

Literatura

Z: M. Kodíček: Studijní materiály z enzymologie. Vysoká škola chemicko-technologická, 2003. ISBN 8070805234
D: Z. Vodrážka, P. Rauch, J. Káš: Enzymologie. Vysoká škola chemicko-technologická, 1998. ISBN 8070803304
D: M. Kodíček, V. Karpenko: Biofysikální chemie. Academia, 2000. ISBN 8020007911
D: M. Kodíček: Biochemické pojmy - výkladový slovník. Vysoká škola chemicko-technologická, 2004. ISBN 807080551X
D: A.G. Marangoni (Ed.): Enzyme Kinetics. John Wiley & Sons, Inc. 2003, ISBN: 9780471159858 (printed), 9780471267294 (online)
D: H. Bisswanger: Enzyme Kinetics. Wiley-VCH Verlag GmbH, 2002, ISBN: 9783527303434 (printed), 9783527601752 (online)
D: R.J. Whitehurst, M. van Oort: Enzymes in Food Technology, Blackwell Publishing Ltd, 2010, ISBN: 9781405183666 (printed), 9781444309935 (online)
D: J. Polaina, A.P. MacCabe: Industrial Enzymes : Structure, Function and Applications, Springer Dordrecht NLD, 2007, ISBN: 9789048173549 (printed), 9781402053771 (online)
D: J.R. Whitaker, A.G.J. Voragen, D.W.S. Wong, Handbook of Food Enzymology, CRC Press 2002 ISBN: 9780824706869 (printed), 9780203910450, (online)
D: W.Aehle: Enzymes in Industry, Wiley-VCH 2004 ISBN 9783527295920 (printed) 9783527602131 (online)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi