Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 22:09:08
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř speciální biochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 5
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant doc. Ing. Jan Lipov, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na rozšíření znalostí základního kurzu biochemie a osvojení si nových technik moderní biochemie. Studenti v době zápisu předmětu již zpravidla pracují v laboratořích, cílem kurzu tedy je doplnění spektra používaných metod biochemie a molekulární biologie. Výuka probíha formou kurzu, doplněného diskuzí s vyučujícími.

Sylabus

1. Správná laboratorní praxe, bezpečnost práce
2. Teoretický úvod k laboratorním úlohám
3. Chromatografie biomakromolekul a vyhodnocení purifikačních procesů
4. Elektroforetická analýza proteinů erytrocytové membrány
5. Základní charakterizace purifikovaných preparátů bílkovin
6. Enzymová kinetika (allosterické enzymy)
7. Moderní metody identifikace bílkovin
8. Fyzikálně-chemické vlastnosti proteinů
9. Imunochemické techniky
10.Základní techniky molekulární biologie
11.Izolace subcelulárních částic
12.Studium základních metabolických dějů
13.Metody stanovení katalytických aktivit enzymů
14.Závěrečné zhodnocení a volná diskuze

Literatura

Z: Káš J., Kodíček M., Valentová O.: Laboratorní techniky biochemie. 1. vyd. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Praha 2006. ISBN 80-7080-586-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit responzivní verzi