Please wait...
Nepřihlášený uživatel
home
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 02:37:52
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Analyte Determination: Laboratory I

Lecture Excercise/laboratory
2020, Summer Semester
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Mo
Tu
We
Th
Fr
Credits 3
Hours per week 0 / 0 / 5
Examination MC
Study Language Czech
Level []
Guarantor MUDr. Ivan Šebesta, CSc.

Summary

The goal of the subject is to gain practical skills for the determination of basic metabolites in clinical- biochemical laboratory including methods for the diagnosis of inherited metabolic disorders.
In addition to practical exercises, subject also includes a practical demonstration of analytical methods, including automated analyzers. Students will gain information about the complex management of clinical -biochemical laboratories, including quality control and electronic data output.

Syllabus

1.Introduction to practical courses, laboratory rules, health and safety
2. Manual methods - photometric determination of bilirubin, ALT, AST, GMT, ALP, electrophoresis
3. Manual methods - determination of glucose, creatinine, cholesterol, triglycerides,urea
4. Laboratory diagnosis of lysosomal enzymopathies
5. Urgent laboratory, AAS
6. Examination of cerebrospinal fluid
7. Serology, Amplichip
8.Analytical methods in endocrinology
9.Vyšetření moče chemicky a mikroskopicky
10.Urine examination - chemically and microscopically
11. Dry chemistry, point of care testing

Literature

R:Schneiderka P. a kol., Stanovení analytů v klinické biochemii, 1.část, Praha, Karolinum, 1999, 80-7184-761-5
R:Schneiderka P. a kol., Kapitoly z klinické biochemie, Karolinum, 2004, 80-246-0678-X
R:Chromý V. a kol., Bioanalytika, analytická chemie v laboratorní medicíně, Masarykova univerzita Brno,1992, 80-210-2917-X
R:Doležalová V. a kol., Principy biochemických vyšetřovacích metod, I a II.část, Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví Brno, 1995
R:Zima T. ed. Laboratorní diagnostika, druhé doplněné a přepracované vydání, Praha, Galén, 2007, 978-80-7262-372-3(Galén), 978-80-246-1423-6 (Karolinum)

UCT Prague
Technická 5
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461373 / VAT: CZ60461373

Czech Post certified digital mail code: sp4j9ch

Copyright: UCT Prague
Information provided by the Department of International Relations and the Department of R&D. Technical support by the Computing Centre.
switch to desktop version