Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 04:51:29
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Genové inženýrství

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principů manipulací s nukleovými kyselinami a jejich analýzy. Zahrnuje informace o způsobech vnášení genů do různých typů buněk, zjišťování genové exprese, izolace a analýzy produktů exprese. Cílem je podat ucelenou informaci o pestré škále technik genového inženýrství pro orientaci při výběru optimálních metod pro konkrétní aplikaci. Proto jsou zde zahrnuty jak základní metody izolace a modifikace nukleových kyselin, tak speciální aplikace, jako modifikace genů pro identifikaci, či purifikaci genového produktu, studium interakcí proteinů a nukleových kyselin, či genové terapie.

Sylabus

1. Zopakování genetických pojmů.
2. Plasmidové a virové vektory, umělé chromosomy.
3. Restrikční endonukleasy, mapování genomu.
4. Produkce a izolace DNA, její analýza.
5. Modifikace nukleových kyselin pro detekci specifických sekvencí.
6. Aplikace polymerasové řetězové reakce: modifikace produktů, řízená mutageneze.
7. Vysokokapacitní metody sekvenování DNA.
8. Zásady práce s RNA, subtrakční knihovny.
9. Produkce proteinů v mikrobiálních buňkách, fúzní proteiny.
10. Tkáňové kultury a jejich využití pro expresi genů.
11. Princip přípravy transgenních organismů.
12. Detekce produktů genové exprese - metabolické značení, elektroforetické a imunochemické metody.
13. Genové terapie.
14. Metody pro studium interakcí proteinů a nukleových kyselin.

Literatura

Základní
Ruml T., Rumlová M., Pačes V.: Genové inženýrství; VŠCHT Praha 2002

Doplňková
Green M. R., Sambrook J., Molecular Cloning: A Laboratory Manual (Fourth Edition); Cold Spring Harbor Laboratory Press 2012
VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi