Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 10:29:43
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Potravinářská biochemie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant PharmDr. Jindřiška Angelini, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Zuzana Novotná
prof. RNDr. Olga Valentová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na souhrnný popis vlastností, funkcí a metabolismu jednotlivých složek potravin. Značná pozornost je věnována využití enzymů v průmyslových potravinářských technologiích.

Sylabus

1. Úvod do problematiky, test
2. Aminokyseliny, peptidy, proteiny (struktura, vlastnosti a třídění aminokyselin, peptidů a proteinů)
3. Potravinářsky významné proteiny (typy a struktura proteinů - proteiny svalu, vajec, mléka a obilovin)
4. Enzymy(biokatalyzátory - specifita, účinnost, mechanismus působení, klasifikace enzymů, enzymová kinetika, faktory ovlivňující aktivitu enzymů, stanovení aktivity enzymů)
5. Enzymové technologie (obecné vlastnosti technických enzymů, zdroje a vývoj nových enzymů)
6. Použití enzymů pro analytické účely (charakterizace enzymových analytických metod, příklady využití, imobilizované enzymy, imunochemická stanovení)
7. Hydrolýza proteinů a hořké peptidy (enzymy využívané pro hydrolýzu proteinů, hydrolyzáty proteinů, vlastnosti a využití)
8. Rostlinné a živočišné lipidy (třídění, struktura, funkční vlastnosti lipidů a jejich metabolismus)
9. Rostlinné a živočišné (poly)sacharidy (třídění, struktura, funkční vlastnosti a metabolismus sacharidů a fermentační procesy)
10. Enzymy podílející se na degradaci rostlinných polysacharidů(enzymy degradující škrob a polysacharidy buněčných stěn)
11. Biochemické změny v potravinách a potravinářských surovinách (fyziologické změny v potravinářských surovinách rostlinného původu - metabolické pochody probíhající během zrání, stárnutí a skladování)
12. Využití magnetických nano- i mikro- částic v potravinářských technologiích
13. Genové inženýrství-rekombinantní technologie
14. Proteomika v potravinářských technologiích

Literatura

Z: Kadlec P., Melzoch K., Voldřich M. a kolektiv, Technologie potravin-Co byste měli vědět o výrobě potravin, KEY Publishing s.r.o., Ostrava, 2009, 978-80-7418-051-4
Z: Velíšek J., Hajšlová J., Chemie potravin I, OSSIS, Tábor, 2009, 978-80-86659-15-2

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi