Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 03:42:48
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Molekulová genetika a analýza DNA

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na pochopení principů dědičnosti organismů, zejména mechanismy a regulace předávání genetické informace a genové exprese u prokaryotických buněk a eukaryotických organismů. Zvláštní důraz je kladen na hlavní regulační procesy zprostředkované proteiny a regulačními molekulami RNA. Cílem je také porozumění proměnlivosti genetické informace v důsledku mutací a rekombinací. Předmět poskytne orientaci v nejdůležitějších technikách analýzy nukleových kyselin, zahrnující izolaci DNA a RNA, značení těchto molekul, sekvenování DNA, analýzu vybraných sekvencí pomocí polymerázové řetězové reakce a porovnání dat s informacemi v databázích.

Sylabus

1. Historický přehled, základní genetické pojmy a zákony.
2. Struktura a funkce nukleových kyselin, organizace genomu.
3. Replikace, DNA polymerasy, replisomový komplex.
4. Mutace a opravné mechanismy.
5. Rekombinace, segregace genů při meiose, transposice.
6. Regulace transkripce.
7. Posttranskripční modifikace RNA.
8. Regulační role RNA.
9. Translace, posttranslační modifikace.
10. Zásady práce s DNA a RNA.
11. Metody analýzy sekvence DNA, mapování genomu.
12. Značení nukleových kyselin a využití sond.
13. Polymerasová řetězová reakce a její aplikace.
14. Databáze DNA.

Literatura

Lodish, H.; et al. Molecular cell biology, 6th ed.;W.H.Freeman & Co Ltd, 2008.
Albrets B; et al. Molecular biology of the cell, 5th ed. Garland Science, 2008.
Clark D.P. Molecular biology, Elsevier Inc., 2005.
Hitler J.M. Forensic DNA Typing, 2nd ed. Elsevier 2005.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi